• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Verlenging tegemoetkoming ondernemers

Gepubliceerd op: 08-06-2020

In navolging op de éénmalige gift van € 4.000 (TOGS) heeft de overheid ter ondersteuning van de zwaarst getroffen sectoren een nieuwe regeling geïntroduceerd. De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (VTL) zal maximaal € 50.000 bijdragen aan de vaste lasten van deze bedrijven. Bovendien zijn ook de Tozo (tegemoetkoming ZZP’ers) en de NOW-regeling verlengd.

'

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (VTL)

Bedrijven in bepaalde sectoren hebben afhankelijk van hun omzetverlies recht op een tegemoetkoming van maximaal € 50.000. Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moet het bedrijf over de juiste SBI-code beschikken. Het gaat daarbij om dezelfde SBI-codes als bij de voorganger (TOGS). Denk daarbij aan de horeca, cultuursector en sportscholen.

De tegemoetkoming staat uitsluitend open voor bedrijven met minder dan 250 medewerkers die ten minste 30% omzetverlies lijden als gevolg van de coronacrisis. Van het omzetverlies wordt het percentage aan vaste lasten berekend en dat geldt als uitgangspunt voor de vaststelling van de tegemoetkoming. De exacte berekening wordt op dit moment uitgewerkt. De aanvullende voorwaarden treft u op de site van de Rijksoverheid.

Het gaat om een tegemoetkoming voor vier maanden, te weten juni tot en met september 2020 en betreft een verlenging van de TOGS. Als u al een tegemoetkoming heeft gekregen dan heeft dat geen invloed op de VTL. Een aanvraag kan met terugwerkende kracht worden ingediend via de RVO.

 

Tegemoetkoming zelfstandige ondernemers (Tozo 2)

De tegemoetkoming voor zelfstandige ondernemers, ofwel tegemoetkoming zzp’ers wordt net als de NOW-regeling verlengd. De tegemoetkomingen voor ondernemers waar wij u eerder over hebben geïnformeerd worden verlengd. Voor de tegemoetkoming aan zelfstandige ondernemers geldt dat deze met vier maanden wordt verlengd tot en met september 2020. Deze verlenging dient u echter wel zelf aan te vragen bij uw woongemeente.

De verlengde regeling kent wel een aantal wijzigingen ten opzichte van de eerste variant. Zo maakt een partnerinkomenstoets onderdeel uit van de aanvraagprocedure. Als u daardoor boven het sociaal minimum uitkomt heeft u geen recht meer op een uitkering. Voor een check of u recht heeft op een uitkering voor zelfstandige ondernemers verwijzen wij naar de Tozo check.

 

Overige belastingmaatregelen

De NOW-regeling (tegemoetkoming loonkosten) is verlengd. Lees voor meer informatie de blog NOW 2.0.

Tenslotte merken wij dat ook de overige maatregelen, zoals belastinguitstel en de verlaging van de belasting- en invorderingsrente worden verlengd tot en met september 2020.