• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Iedere ondernemer is verplicht om jaarlijks belastingaangifte te doen. Wanneer u ondernemer bent dan zijn er veel vragen waar u tegenaan kunt lopen bij het opmaken van de belastingaangiften. Hierdoor komt het vaak voor dat ondernemers onnodig te veel of te weinig belasting betalen. Wanneer u uw belastingaangiften door ons laat verzorgen dan weet u zeker dat alle mogelijkheden om belasting te besparen worden benut en voorkomt u dat u op een later moment te maken krijgt met een naheffing of navordering van de Belastingdienst.

 

Wij verzorgen de volgende belastingaangiften:

 • Inkomstenbelasting.
 • Vennootschapsbelasting.
 • Omzetbelasting.
 • Loonbelasting.
 • Dividendbelasting.
 • Schenk- en erfbelasting.

Naast het verzorgen van de belastingaangiften kunnen wij ook de door u opgemaakte aangiften controleren en het traject voor en na de aangifte uit handen nemen.

 

Controle en ondersteuning:

 • Controle van de belastingaangiften.
 • Controle van de belastingaanslagen.
 • Aanvragen voorlopige aanslag (VA).
 • Beoordelen naheffings- en navorderingsaanslag.
 • Waar nodig voorzien wij u van advies.

 

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op of vraag direct om een prijsindicatie