• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Vastgoed speelt bij menig vastgoedondernemer, projectontwikkelaar en particuliere belegger een grote rol. Bij de verhuur, bouw, splitsing, aan- en verkoop en ontwikkeling van vastgoed is het verstandig om de fiscale gevolgen die dergelijke activiteiten met zich meebrengen zorgvuldig te onderzoeken. Met name op het gebied van omzetbelasting en overdrachtsbelasting is fiscaal advies essentieel. ten Broek, Otten & de Vries Belastingadviseurs is gespecialiseerd in de fiscale advisering omtrent vastgoed.

 

Omzetbelasting

Zowel de levering als de verhuur van onroerend goed zijn in beginsel vrijgesteld van btw. In bepaalde gevallen is het voor vastgoedondernemers echter juist aantrekkelijk ervoor zorg te dragen dat met btw wordt geleverd. Bij een optie voor belaste levering of verhuur gelden een aantal specifieke voorwaarden. Indien geopteerd is voor belaste verhuur dient u rekening te houden met de tweejarige referentieperiode.

Voor bepaalde vormen van verhuur gelden uitzonderingen op de hoofdregel. Dit is bijvoorbeeld het geval bij kortstondige verhuur en kamerverhuur. Ook transformatie van vastgoed heeft gevolgen voor de omzetbelasting. Niet alleen na transformatie, maar eveneens gedurende de transformatie.

Ook voor wat betreft de levering van onroerende zaken zijn er een aantal uitzonderingen op de hoofdregel. Voor bouwterreinen en nieuwbouw gelden bijvoorbeeld specifieke regels waardoor u in bepaalde gevallen wel degelijk omzetbelasting verschuldigd bent. Wat geldt als eerste ingebruikname voor de aanvang van de tweejaarstermijn? Indien u bij de bouw of aankoop btw heeft teruggevraagd dient u tevens rekening te houden met de herzieningsperiode.

Een ander punt van aandacht betreft de samenloop tussen omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Het is belangrijk dat duidelijk is in welke gevallen dat aan de orde is om dubbele heffing te voorkomen.

 

Overdrachtsbelasting

Bij de overdracht en levering van onroerende zaken is in veel gevallen overdrachtsbelasting verschuldigd. Daarbij dient u ook rekening te houden met de overdrachtsbelasting die verschuldigd is over rechten op onroerende zaken of indien sprake is van een onroerendezaaklichaam.

Koopt u van of verkoopt u aan de eigen vennootschap, wordt er onroerend goed geschonken of staat uw onroerend goed op erfpachtgrond? Ook in deze gevallen is meestal overdrachtsbelasting verschuldigd. In bepaalde gevallen bestaat er echter recht op een vrijstelling van de overdrachtsbelasting.

 

Administratie, jaarrekening en belastingaangiften

Hoe administreert u uw inkomsten? Wanneer en waarover doet u aangifte omzetbelasting en op welke wijze waardeert u uw vastgoed in privé of in de bv? Allen voorbeelden van vraagstukken waar wij u mee kunnen helpen. Daarnaast kunnen wij u bijvoorbeeld adviseren over de toepassing van de herinvesteringsreserve, fiscale regelgeving omtrent monumenten, commerciële en fiscale afschrijving op vastgoed.

 

Inkomstenbelasting & successie

Wat zijn de gevolgen van vastgoedexploitatie in privé? Kwalificeert dit als ondernemingswinst, inkomen uit overige werkzaamheden of als belegging? Een wezenlijk verschil voor uw belastingdruk. De fiscale kwalificatie van uw vastgoedactiviteiten is sterk casuïstisch. Wanneer gaat vastgoedexploitatie bijvoorbeeld uit boven normaal vermogensbeheer?

Naast voornoemde afwegingen speelt ook de veranderende wet- en regelgeving een belangrijke rol. Denk daarbij aan de aangekondigde tariefswijzigingen, rekening-courantmaatregel en wijziging van de box 3-heffing.

Bij de overdracht van vastgoed aan bijvoorbeeld uw kinderen is het in bepaalde gevallen mogelijk om de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOR) toe te passen. In dat geval kunt u uw vastgoed grotendeels belastingvrij overdragen. Indien u een beroep wenst te doen op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit dient hier ruim van te voren op voorgesorteerd te worden.

 

Zowel vastgoedondernemers, projectontwikkelaars als particuliere beleggers komen voor fiscale vraagstukken omtrent vastgoed te staan. Onze specialisten adviseren u graag.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.