• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

NOW 2.0, verlenging van de NOW-regeling

Gepubliceerd op: 02-06-2020

De huidige NOW-regeling die loopt van maart tot en met mei 2020 zal verlengd worden met een periode van vier maanden tot en met september 2020. Een verlenging van de NOW-regeling dient voor deze periode opnieuw aangevraagd te worden.

'

Wijzigingen NOW 2.0

Ten opzichte van de eerste NOW-regeling kent de nieuwe regeling een aantal wijzigingen die wij kort voor u toelichten:

  • De referentiemaand voor de loonsom is in de nieuwe regeling vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei);
  • de ontslagboete blijft, maar wordt verlaagd van 150% naar 100%;
  • voor bedrijven die voldoen aan het drempelsteunbedrag voor de accountantsverklaring geldt dat zij tot aan de aandeelhoudersvergadering van 2021 geen bonussen aan het bestuur en de directie mogen uitkeren (over 2020). Ook mogen deze bedrijven geen dividend uitkeren of eigen aandelen inkopen;
  • de huidige opslag op de loonkosten van 30% wordt verhoogd naar 40%;
  • de werkgever krijgt in bepaalde gevallen een inspanningsverplichting tot stimulatie van een ontwikkeladvies en/of omscholing.

Het drempelbedrag waarboven een accountantsverklaring nodig is bedraagt € 125.000. Ontvangt een vennootschap of concern over de periode maart tot en met augustus 2020 een voorschot van minimaal € 100.000 aan tegemoetkoming in de loonkosten dan dient er een accountantsverklaring overlegd te worden.

Voor de loonsom geldt dat niet de loonsom over januari 2020 maar over maart 2020 het uitgangspunt vormt bij de verlenging. Daarbij moeten eventueel in maart uitbetaalde vakantiegelden, bonussen en/of een dertiende maand uit de loonsom worden gehaald.

De minimale omzetdaling over de maanden juni tot en met september 2020 bedraagt nog altijd 20%. Voor hulp bij de berekening van uw omzetverlies kunt u terecht bij de rekenhulp omzetverlies. Voor een indicatie van de hoogte van de tegemoetkoming kunt u gebruik maken van de rekentool NOW 2.0. De systematiek van de NOW-regeling blijft hetzelfde, te weten 80% van de tegemoetkoming als voorschot in drie termijnen en 20% bij vaststelling van de definitieve tegemoetkoming.

Een nieuwe aanvraag kan worden ingediend vanaf 6 juli 2020 via het UWV aanvraagloket. Voor een eerste aanvraag geldt dat gekozen kan worden voor een periode van vier maanden die aanvangt per 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Als het een verlenging betreft dan moet de periode aansluiten op de bestaande NOW-regeling.

 

Aanpassing originele NOW-regeling

Tenslotte is de eerste NOW-regeling over maart tot en met april 2020 vanwege de kritiek van seizoensgebonden ondernemers deels gewijzigd. De loonsom over januari 2020 zou bij o.a. seizoensgebonden ondernemers namelijk niet representatief zijn voor de loonkosten over de periode maart tot en met mei 2020. Zij worden daarin nu alsnog tegemoet gekomen. Is de loonsom over maart tot en met mei 2020 hoger dan de loonsom van januari 2020 maal drie? In dat geval ontvangt de ondernemer bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming alsnog een aanvullende tegemoetkoming.