• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

NOW 3.1 aanvragen

Gepubliceerd op: 23-11-2020

Ondernemers kunnen de tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid 3.0 (NOW 3.0) sinds 16 november aanvragen via het UWV. De voorwaarden voor deze vernieuwde NOW-regeling zijn gewijzigd ten opzichte van NOW 2.

'

Voorwaarden NOW 3.1

NOW 3.1 betreft een loonkostensubsidie voor de maanden oktober tot en met december 2020. Om de loonkostensubsidie te ontvangen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  • Het minimale omzetverlies blijft 20% voor de eerste periode.
  • De onderneming dient voor maart 2020 minimaal 1 maand omzet te hebben behaald.
  • De subsidie wordt verlaagd van 90% naar 80% van de fiscale loonsom.
  • De loonsom mag gedurende deze periode boetevrij met 10% dalen ten opzichte van de referentiemaand juni 2020.
  • De werkgever betaalt de subsidie volledig door aan de werkgevers.

 

NOW 3.1 uitbetaling

Op basis van de aanvraag verstrekt het UWV een voorschot ter hoogte van 80% van de totale tegemoetkoming. Het streefdoel is om het voorschot binnen twee tot vier weken na het indienen van de aanvraag te verstrekken.

Te zijner tijd zal er net als bij de NOW 1 en 2 een definitieve vaststelling worden opgemaakt. Meer informatie daaromtrent vindt u in onze blog Duidelijkheid over definitieve vaststelling NOW.

Voor meer informatie over de NOW-regeling tot en met juni 2021 kunt u onze blog NOW 3.0 verlenging loonkostensubsidie raadplegen.

 

Wij helpen u graag bij de aanvraag van de NOW 3.1. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.