• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Duidelijkheid over definitieve vaststelling NOW

Gepubliceerd op: 09-09-2020

Een groot aantal organisaties hebben inmiddels een voorschot aan loonkostensubsidie ontvangen. Bij de openstelling van de regeling is aangekondigd dat het bedrag aan loonkostensubsidie waarop een organisatie daadwerkelijk recht heeft achteraf zal worden vastgesteld. Het ministerie heeft aangekondigd dat een aanvraag voor de definitieve vaststelling van NOW 1 vanaf 7 oktober 2020 ingediend kan worden.

'

Aanvraag definitieve vaststelling NOW

Bij de definitieve vaststelling wordt beoordeeld hoe groot het omzetverlies in de maanden waarover loonkostensubsidie is ontvangen daadwerkelijk is geweest ten opzichte van de referentieperiode in 2019. De eisen die gesteld worden aan de aanvraag van de definitieve vaststelling zijn afhankelijk van de hoogte van de ontvangen loonkostensubsidie en de omvang van de organisatie.

  • < €20.000 voorschot of < €25.000 subsidie

Indien het voorschot minder dan €20.000 bedraagt of de ontvangen subsidie lager is dan €25.000 dan kan de aanvraag voor de definitieve vaststelling van de NOW ingediend worden zonder aanvullende derdenverklaring of accountantscontrole.

  • < €100.000 voorschot of €125.000 subsidie

Wanneer het ontvangen voorschot hoger is dan €20.000 maar niet meer dan €100.000 of de ontvangen subsidie hoger is dan €25.000 maar niet meer dan €125.000 dan dient er een derdenverklaring te worden bijgevoegd bij de aanvraag.

Een derdenverklaring kan worden afgegeven door een belastingadviseur, accountant of administratiekantoor. Deze adviseur zal moeten beoordelen of de NOW juist is aangevraagd.

  • < €375.000 subsidie

Organisaties die een subsidiebedrag tussen €125.000 en €375.000 hebben ontvangen dienen een samenstellingsverklaring van een accountant bij te voegen. Dit houdt in dat de organisatie de financiële gegevens aanlevert en door de accountant vervolgens het financiële overzicht behorende bij de aanvraag wordt samengesteld. Dit is slechts anders indien de onderneming controleplichtig is voor de jaarrekening. In dat geval is een accountantscontrole vereist.

  • > €375.000 subsidie

Organisaties die meer dan €375.000 aan subsidie hebben ontvangen dienen als onderdeel van de aanvraag voor de definitieve vaststelling altijd een accountantscontrole te laten uitvoeren.

 

Derdenverklaring en samenstellingsverklaring

Dient u een derdenverklaring of een samenstellingsverklaring bij te voegen voor de definitieve vaststelling van de NOW? Wij verzorgen de derdenverklaring of samenstellingsverklaring graag voor u.