• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

NOW 3.0 verlenging loonkostensubsidie

Gepubliceerd op: 08-09-2020

De NOW voorziet in een loonkostensubsidie als tegemoetkoming aan bedrijven voor de gevolgen van de coronacrisis. Na NOW 1.0 en NOW 2.0 volgt nu NOW 3.0. De NOW-regeling wordt per 1 oktober met drie tijdvakken van drie maanden verlengd tot en met juni 2021.

'

Wijzigingen loonkostensubsidie NOW 3.0 

Over het eerste tijdvak, ofwel de periode oktober tot en met december 2020, geldt nog steeds dat een bedrijf in aanmerking komt bij een omzetverlies van ten minste 20%. De tegemoetkoming daalt met 10% ten opzichte van de vorige regeling. 80% van de loonsom zal worden vergoed. In het eerste tijdvak mag de loonsom echter wel met 10% worden verminderd zonder dat dit leidt tot een beperking van de subsidie. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer bedraagt €9.538 per maand.

Over het tweede tijdvak, lopend van januari tot en met maart 2021, geldt dat een bedrijf ten minste 30% omzetverlies moet lijden om in aanmerking te komen voor de loonkostensubsidie. De tegemoetkoming in de loonkosten gaat terug naar 70%. Daar staat tegenover dat de loonsom verminderd mag worden met 15% zonder dat dit leidt tot een beperking van de subsidie. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer blijft €9.538 per maand.

In het derde tijdvak, lopend van april tot en met juni 2021, komen eveneens uitsluitend bedrijven met een omzetverlies van ten minste 30% in aanmerking. De loonkostensubsidie daalt in het derde tijdvak van 70% naar 60% van de referentieloonsom. De loonsom mag in deze periode echter met 20% verminderd worden zonder dat dit leidt tot een beperking van de subsidie. Het maximaal te vergoeden loon per werknemer daalt naar €4.769 per maand.

Tenslotte wordt de boete van 100% voor het ontslaan van personeel geschrapt. Behoudens voornoemde wijzigingen gelden dezelfde voorwaarden als bij de eerdere regeling.

 

Aanvragen NOW 3.0

Het streefdoel van het UWV is om het aanvraagloket voor de loonkostensubsidie over oktober tot en met december 2021 op 16 november 2020 te openen. De subsidie kan vanaf dat moment met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Per tijdvak dient bekeken te worden of uw bedrijf aan de voorwaarden voor de loonkostensubsidie voldoet. Hebt u vragen met betrekking tot de loonkostensubsidie dan vernemen wij dat graag.