• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Update Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Gepubliceerd op: 13-08-2021

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) betreft een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Wij hebben hier eerder uitgebreid over bericht. In deze TVL update nemen wij de laatste TVL ontwikkelingen met u door.

'

Definitieve vaststelling TVL Q1 2021

Als u TVL heeft aangevraagd over het 1e kwartaal van 2021 dan heeft u inmiddels waarschijnlijk bericht ontvangen over de mogelijkheid tot het indienen van de definitieve vaststelling TVL Q1 2021. Ondernemers moeten voor 1 oktober 2021 de definitieve vaststelling indienen. Als dit wordt nagelaten dan zal het volledige voorschot moeten worden terugbetaald.

Bij de definitieve vaststelling geeft u de door uw onderneming werkelijk behaalde omzet door. Is het omzetverlies gelijk aan de schatting in de aanvraag? Dan ontvangt u de laatste 20% van het eerder voorlopig aangegeven bedrag. Is het omzetverlies hoger, dan wordt de tegemoetkoming ook verhoogd. Bij een lager omzetverlies krijgt u minder dan 20% als aanvullende betaling uitgekeerd. Als het omzetverlies meer dan 20% lager is dan hetgeen bij de aanvraag is ingeschat dan zal het voorschot gedeeltelijk terugbetaald moeten worden.

 

TVL Q2 2021

Tot 20 augustus is het nog mogelijk om de Tegemoetkoming Vaste Lasten over het 2e kwartaal van 2021 aan te vragen. Het subsidiepercentage bedraagt 100%, dus bij 100% omzetverlies krijgt de ondernemer 100% van het forfaitair op basis van de SBI-code vastgestelde vaste lasten percentage vergoed.

Zorg dat u tijdig aanvraagt. Als u na sluiting van het aanvraagloket voor het 2e kwartaal een aanvraag indient dan zal deze worden afgewezen. Verder is van belang dat u bij een tegemoetkoming van € 25.000 of hoger een derdenverklaring dient te overleggen. Dat geldt ook voor ondernemers die gebruik maken van de startersregeling.

 

TVL Q3 2021

Ook voor het 3e kwartaal van 2021 zal de TVL opengesteld worden. Naar verwachting opent het aanvraagloket op 31 augustus 2021. De voorwaarden voor TVL Q3 2021 zijn gelijk aan die voor TVL Q2 2021.

 

Heeft u vragen over de TVL? Neem gerust contact met ons op.