• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2021

Gepubliceerd op: 07-02-2021

Op 15 februari opent het aanvraagloket voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het 1e kwartaal van 2021. De TVL wordt aanzienlijk uitgebreid ten opzichte van de eerdere tegemoetkomingen in 2020. Het subsidiepercentage wordt verhoogd naar 85%, het maximumbedrag gaat omhoog en de minimumgrens van € 3.000 zal worden verlaagd.

'

TVL Q1 2021

Voor de TVL Q1 2021 geldt een vast subsidiepercentage van 85%. De hoogte van het subsidiepercentage is in tegenstelling tot de eerdere regelingen niet meer afhankelijk van het omzetverlies. Het maximumbedrag stijgt van € 90.000 naar € 330.000 voor mkb bedrijven en € 400.000 voor grote ondernemingen.

Als referentieperiode geldt de omzet van uw onderneming in het eerste kwartaal van 2019. Op basis van de SBI-code wordt er een forfaitair aandeel in de vaste lasten toegerekend aan de onderneming. Dit percentage geldt per SBI sector en staat dan ook los van de daadwerkelijke omvang van de vaste lasten van een onderneming.

 

Startersregeling

Momenteel wordt er een aanvullende regeling uitgewerkt voor ondernemers die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 zijn gestart met hun onderneming. De verwachting is dat deze specifieke tegemoetkoming in het tweede kwartaal van 2021 aangevraagd kan worden.

Ondernemers die tussen 1 januari 2020 en 15 maart 2020 zijn gestart kunnen in het eerste kwartaal alvast aanspraak maken op de gewone TVL. Voorheen had deze groep starters geen recht op de TVL.

 

Voorraadsubsidie detailhandel

De detailhandel kan in het eerste kwartaal wederom aanspraak maken op een voorraadsubsidie. De  voorraadsubsidie voor gesloten detailhandel (VGD) wordt verhoogd van 5,6% naar 21% met een maximum van € 200.000. De VGD wordt bij het aanvragen van de TVL automatisch toegekend aan ondernemers die hiervoor in aanmerking komen. Een aparte aanvraag is dus niet nodig.

 

Aanvraagproces

Het aanvraagloket van de RVO voor de TVL Q1 2021 opent op 15 februari 2021 om 12:00. De ondernemer dient er rekening mee te houden dat de eerste uitbetaling gebaseerd zal zijn op het subsidiepercentage uit de TVL Q4 2020. Later zal dit door middel van een nabetaling automatisch worden aangevuld tot 85%.

 

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.