• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Update fiscale tegemoetkomingen coronavirus

Gepubliceerd op: 03-04-2020

Vanuit fiscaal perspectief zijn er diverse mogelijkheden om uw lasten te verlichten. Deze week zijn er door de Belastingdienst een aantal (tijdelijke) wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot het aanvragen van uitstel van belastingen en het beleid omtrent het gebruikelijk loon.

Uitstel van betaling belastingen

Indien u als ondernemer (inclusief ZZP’ers) in moeilijkheden komt door het coronavirus dan kunt u niet alleen schriftelijk maar vanaf heden ook online uitstel van betaling aanvragen. Na ontvangst wordt de invordering direct stopgezet. Het uitstel betreft gezamenlijk uitstel voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Daarnaast gaat het uitstel eveneens gelden voor de milieubelasting, accijns, verhuurdersheffing, energiebelasting, assurantiebelasting en kansspelbelasting.

 

Voorwaarden uitstel

  • U hebt tijdig aangifte gedaan (omzetbelasting en/of loonbelasting).
  • U hebt naar aanleiding van voornoemde aangifte een naheffingsaanslag ontvangen.
  • U geeft in uw verzoek aan dat uw verzoek tot uitstel het gevolg is van de uitbraak van het coronavirus.

 

Aanvraagprocedure uitstel

Voor een online aanvraag dient u in te loggen met DigiD. Indien uw onderneming een rechtspersoon is dan dient een natuurlijk persoon met zijn/haar DigiD in te loggen om voor de rechtspersoon uitstel van betaling aan te vragen. Wenst u schriftelijk uitstel van betaling aan te vragen? In dat geval stuurt u uw verzoek naar: Belastingdienst, postbus 100, 6400 AC Heerlen

Na indienen van het verzoek mag u betaling van de aan u of uw onderneming opgelegde aanslagen direct drie maanden uitstellen. Het uitstel krijgt u automatisch voor aanslagen die u in de tussentijd opgelegd krijgt. 

Let op: bij het aanvragen van uitstel van betaling van belastingen is een afzonderlijke melding betalingsonmacht via het meldingsformulier tijdelijk niet meer nodig. Dit geldt voor zowel de al verstreken tijdvakken als toekomstige tijdvakken.

 

Tijdelijke verlaging gebruikelijk loon

Als aanmerkelijk belanghouder wordt u geacht een gebruikelijk loon te ontvangen van de eigen vennootschap. Dit loon dient passend te zijn bij het niveau en de aard van de werkzaamheden. Het gebruikelijk loon dient in beginsel ten minste te worden vastgesteld op € 46.000, tenzij het gebruikelijk loon bij de meest vergelijkbare dienstbetrekking of bij de meestverdienende werknemer lager is.

De Belastingdienst heeft goedgekeurd dat de besloten vennootschap en aanmerkelijk belanghouder tijdelijk een lager gebruikelijk loon afspreken als de bv getroffen wordt door de coronacrisis. Dit geldt slechts voor het restant van 2020, dus niet voor maanden waarover u reeds aangifte loonheffing heeft gedaan.

Aan het eind van het jaar of bij einde dienstbetrekking in 2020 dient te worden vastgesteld of het gebruikelijk loon gedurende het jaar terecht is verlaagd. Indien dat niet het geval is moet de bv het verschil alsnog uitbetalen en over dat bedrag loonheffing afdragen.

In onze blog ‘Coronavirus, fiscale aandachtspunten voor de werkgever' leest u alles over de overige fiscale tegemoetkomingen (vermindering VA, verzuimboeten en verlaging boete- en invorderingsrente)

Indien u vragen heeft helpen wij u graag. U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.