• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Terugbetaling bijzonder uitstel van belastingen

Gepubliceerd op: 04-09-2020

De Belastingdienst heeft bekendgemaakt op welke wijze belastingplichtigen die vanwege de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen de door hen opgebouwde belastingschuld zullen moeten gaan terugbetalen. Om de lasten niet direct aanzienlijk te verzwaren mogen de uitgestelde belastingen gespreid over een periode van twee jaar worden terugbetaald.

'

Tijdpad terugbetaling

Als het door de belastingplichtige verkregen bijzondere uitstel afloopt dan dient vanaf de eerstvolgende aangifte tijdig betaald te worden. Voor belastingplichtigen die direct uitstel hebben aangevraagd en vervolgens gebruik hebben gemaakt van de verlenging geldt dat het uitstel op 1 oktober aanstaande afloopt.

Lukt het ook dan niet om de belasting tijdig te voldoen dan kan er indien aan de voorwaarden voldaan wordt op de gebruikelijke wijze alsnog vier maanden aanvullend uitstel worden verkregen. Voldoet u niet aan de voorwaarden? In dat geval kan er voor de belastingen waarvoor geen uitstel verkregen is een aparte betalingsregeling overeengekomen worden met de Belastingdienst.

De terugbetalingsverplichting vangt aan op 1 januari 2021. Vanaf dat moment heeft de ondernemer twee jaar de tijd om de openstaande belastingschuld terug te betalen door maandelijks een vast bedrag te voldoen. Indien de ondernemer versneld wenst af te lossen dan is dat eveneens mogelijk.

De tot 0,01% verlaagde invorderingsrente blijft in ieder geval tot en met 1 december 2021 0,01% zodat belastingplichtigen niet geconfronteerd worden met aanzienlijke bijkomende rentekosten.

 

Informatie over terugbetaling

In september stuurt de Belastingdienst een brief waarin zij de belastingplichtigen informeren over de terugbetaling van een eventuele belastingschuld. In december ontvangen belastingplichtigen vervolgens een voorlopig overzicht van de voor hen openstaande belastingschuld, het maandelijkse aflossingsbedrag en nadere informatie over de voorwaarden. Uiterlijk in maart 2021 ontvangen belastingplichtigen een definitief overzicht van de openstaande belastingschuld.

 

Aanvragen en verlengen bijzonder uitstel

Heeft u nog helemaal geen bijzonder uitstel van betaling aangevraagd, maar acht u dit wel noodzakelijk? Drie maanden bijzonder uitstel aanvragen kan uiterlijk tot 1 oktober. De voorwaarden vindt u in onze blog over de fiscale tegemoetkomingen.  Heeft u éénmaal bijzonder uitstel aangevraagd en wilt u verlengen? Bijzonder uitstel kan éénmaal met drie maanden verlengd worden. Zowel een eerste aanvraag als een verlenging kunt u online aanvragen bij de Belastingdienst.