• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Tegemoetkoming Vaste Lasten 9 maanden verlengd

Gepubliceerd op: 01-09-2020

De bestaande Tegemoetkoming voor Vaste Lasten MKB loopt eind september af. Deze regeling zal met nog eens driemaal 3 maanden verlengd worden tot uiterlijk 30 juni 2021. De maximale tegemoetkoming in de vaste lasten wordt gewijzigd en bedraagt bij de verlengde VTL maximaal €90.000.

'

Voorwaarden verlengde TVL

Indien de ondernemer in aanmerking komt voor de tegemoetkoming in de vaste lasten dan wordt 50% van het aandeel van de vaste lasten in het omzetverlies gecompenseerd. Om in aanmerking te komen voor de verlengde TVL gelden de volgende voorwaarden:

  • maximaal 250 werknemers;
  • minimaal 30% omzetverlies over de periode oktober t/m december 2020;
  • minimaal €4.000 aan vaste lasten in diezelfde periode;
  • het bedrijf opereert volgens de SBI-code in een van de aangemerkte sectoren;
  • de tegemoetkoming waarop het bedrijf recht heeft bedraagt ten minste €1.000.

Op basis van de SBI-codes van de onderneming wordt er door de RVO per sector een percentage aan vaste lasten vastgesteld. Dit percentage maal het omzetverlies wordt vervolgens aangemerkt als vaste lasten. Van dat bedrag wordt 50% uitgekeerd als tegemoetkoming in de vaste lasten.

Voor de periode januari tot en met maart 2021 geldt dat een omzetverlies van ten minste 40% is vereist. Over de periode april tot en met juni 2021 betreft het minimale omzetverlies om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming 45%.

 

Aanvraagperiode

De eerste TVL is nog aan te vragen tot uiterlijk 30 oktober 2020. Deze tegemoetkoming ziet op de periode 1 juni tot en met 30 september. Hiervoor gelden andere voorwaarden. De verlengde TVL kan vanaf 1 oktober 2020 tot en met 29 januari 2021 aangevraagd worden via de RVO.

Indien u vragen heeft over de verlenging van de TVL dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.