• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Overdrachtsbelasting besparen – de Groninger Akte

Gepubliceerd op: 26-10-2020

In het belastingplan 2021 is het wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting aangekondigd. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen dan heeft dit grote gevolgen voor een ieder die in 2021 of later een bedrijfspand of een woning ter belegging aanschaft. De Groninger Akte zorgt er in bepaalde gevallen voor dat u toch overdrachtsbelasting verschuldigd bent tegen het huidige tarief.

'

Wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting

Verkrijgers die een woning niet of slechts tijdelijk als hoofdverblijf gebruiken zullen bij implementatie van het wetsvoorstel geconfronteerd worden met een overdrachtsbelastingtarief van 8%. Dit is een aanzienlijke tariefsverhoging ten opzichte van het 2% tarief zoals dat tot en met 2020 geldt.

Daarnaast zal het tarief voor de verkrijging van overige onroerende zaken verhoogd worden van 6% naar 8%. In onze blog ‘Wijziging overdrachtsbelasting’ verduidelijken wij het wetsvoorstel.

 

Groninger Akte

Voor particuliere beleggers en kopers van overige onroerende zaken die op korte termijn een onroerende zaak willen kopen biedt de Groninger Akte mogelijk uitkomst.

In een Groninger Akte wordt het moment van levering en de betaling van de koopsom uitgesplitst. Met een verkoper komt de koper overeen dat de onroerende zaak nog in 2020 juridisch geleverd wordt. De koper verkrijgt echter slechts een voorwaardelijk eigendomsrecht. In diezelfde akte wordt namelijk een ontbindende voorwaarde opgenomen. De koopsom blijft de koper verschuldigd en zal op een later moment worden voldaan.

Pas op het moment dat de volledige koopsom door de koper is voldaan vervallen alle ontbindende voorwaarden. Betaalt de koper de koopsom niet uiterlijk op de in de akte vastgestelde datum dan kan de juridische levering worden ontbonden. In dat geval kan de overdrachtsbelasting die reeds in 2020 is betaald onder voorwaarden door de koper worden teruggevraagd.

De overdrachtsbelasting bent u verschuldigd op het moment van levering. Door alvast juridisch te leveren in 2020 profiteert u nog van het lagere overdrachtsbelastingtarief van 2% of 6%. Hierdoor heeft u alle tijd om een eventuele financiering rond te krijgen zonder de druk van de tariefsverhoging per 1 januari 2021.

Opgemerkt moet worden dat er ook nadelen kleven aan de Groninger Akte. Als de koopsom niet tijdig wordt voldaan dan wordt de koop ontbonden en zal de verkoper niet opnieuw tegen het lage tarief kunnen verkrijgen. Als er een hypotheekschuld rust op de onroerende zaak zal bovendien uitsluitend bezwaard met hypotheek geleverd kunnen worden. De hypotheekverstrekker zal hier toestemming voor moeten geven.

Kortom, de Groninger Akte biedt zeker mogelijkheden voor (aspirant)kopers, maar het is zaak dit zorgvuldig op te zetten zodat eventuele problemen op voorhand kunnen worden voorkomen.

 

Meer informatie?

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie over de Groninger Akte dan mag u uiteraard contact met ons opnemen.