• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Wijziging overdrachtsbelasting

Gepubliceerd op: 16-09-2020

Als onderdeel van het belastingplan 2021 is een wijziging van de tarieven voor de overdrachtsbelasting voorgesteld. Voorgesteld wordt om voor wat betreft het tarief niet alleen onderscheid te maken tussen woningen en overige onroerende zaken, maar tevens naar het doel van de verkrijging.

'

Vrijstelling starters

In het wetsvoorstel wordt een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting geïntroduceerd voor starters die hun eerste woning kopen. Om voor de eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting in aanmerking te komen moet de verkrijger aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het betreft een woning.
  • De woning wordt aangekocht voor eigen bewoning (hoofdverblijf).
  • De verkrijger is meerderjarig en jonger dan 35 jaar.
  • De verkrijger heeft niet eerder gebruikgemaakt van de vrijstelling (eerste woning).

Voor andere natuurlijke personen, niet zijnde starters, blijft het verlaagde tarief van 2% van toepassing mits zij de woning gebruiken voor eigen bewoning.

 

Verhoging tarief overige onroerende zaken

Voorgesteld wordt om het tarief bij de verkrijging van overige onroerende zaken (niet-woningen) vanaf 1 januari 2021 te verhogen van 6% naar 8%.

 

Beleggers zwaarder belast

Verkrijgers die een woning niet of slechts tijdelijk als hoofdverblijf gebruiken zullen eveneens het hogere tarief van 8% overdrachtsbelasting gaan betalen. Door het hoofdverblijfcriterium in te voeren wordt de belegger al vanaf de eerste woning die ter belegging wordt aangeschaft zwaarder belast. 

Niet alleen beleggers die als doel hebben om een zo hoog mogelijk rendement te behalen worden echter geraakt door het voorstel. Iedere verkrijging anders dan een woning voor eigen bewoning valt onder het hoge tarief. Ook een vakantiewoning, een woning die ouders kopen voor hun kind en woningen verkregen door rechtspersonen vallen bijvoorbeeld onder het hoge tarief.

 

Overzicht tariefswijzigingen

  Tarief 2020 Tarief 2021
Woning    
Natuurlijke personen (particulieren)    
  • Geen of tijdelijk gebruik als hoofdverblijf 
2% 8%
  • Gebruik als hoofdverblijf en ouder dan 35 jaar
2% 2%
  • Gebruik als hoofdverblijf, jonger dan 35 jaar maar startersvrijstelling al toegepast
2% 2%
  • Gebruik als hoofdverblijf, jonger dan 35 jaar en startersvrijstelling
2% Vrijgesteld
Niet-natuurlijke personen zoals rechtspersonen (zakelijk) 2% 8%
     
Overige onroerende zaken    
Natuurlijke personen (particulieren) 6% 8%
Niet-natuurlijke personen (zakelijk) 6% 8%

 

Hebt u vragen met betrekking tot de wijziging van de overdrachtsbelasting? Onze adviseurs staan voor u klaar.