• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Derdenverklaring NOW

Gepubliceerd op: 19-10-2020

Sinds 7 oktober is het aanvraagloket voor de definitieve vaststelling van NOW 1 opengesteld. Dit betreft de loonkostensubsidie over de periode maart tot en met mei 2020. Voor de vaststelling van het definitieve bedrag aan loonkostensubsidie waar een onderneming recht op heeft dient in bepaalde gevallen een derdenverklaring te worden opgemaakt.

'

Wanneer is een derdenverklaring noodzakelijk?

Wanneer het ontvangen voorschotbedrag tussen de €20.000 en €100.000 ligt of de ontvangen subsidie hoger is dan €25.000 maar niet meer dan €125.000 dan dient er een derdenverklaring te worden bijgevoegd bij de aanvraag.

Een derdenverklaring kan worden afgegeven door een belastingadviseur, accountant of administratiekantoor. Deze adviseur zal moeten beoordelen of de NOW juist is aangevraagd.

Voor een verduidelijking van de procedure voor de definitieve vaststelling van de loonkostensubsidie kunt u onze vorige blog 'Duidelijkheid over definitieve vaststelling NOW' raadplegen.

 

Inhoud derdenverklaring

Een derde deskundige dient diverse zaken te beoordelen om vervolgens vast te stellen dat de fiscale loonsom, omzet en het omzetverlies correct zijn berekend. Om op een zorgvuldige wijze een derdenverklaring af te geven is het van belang dat de volgende stukken worden beoordeeld.

Algemeen

 • Uittreksel Kamer van Koophandel.
 • Aanvraag NOW 1.
 • Goedkeuring aanvraag NOW 1.

Omzet

 • Administratie over de periode maart tot en met mei 2020 (meetperiode).
 • Btw-aangiften over de meetperiode.
 • De hoogste verkoopfacturen in de maanden voorafgaand en na afloop van de meetperiode.
 • Netto omzet uit de winst- en verliesrekening 2019 (referentieperiode).
 • Beoordeling is sprake is van een groep in de zin van art. 2:24b BW.
 • Indien sprake is van een groep dienen intercompany transacties te worden geëlimineerd.

Fiscale loonsom

 • Fiscale loonsom januari 2020.
 • Verzamelloonstaat over de meetperiode.
 • Aangifte loonheffingen over de meetperiode.
 • Afschriften van de loonuitbetalingen tijdens de meetperiode.

 

Afhankelijk van de onderneming waar een derdenverklaring voor wordt afgegeven kan het noodzakelijk zijn om aanvullende stukken in de beoordeling mee te nemen.

Heeft u vragen met betrekking tot de derdenverklaring of bent u opzoek naar een derde deskundige voor een derdenverklaring dan kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.