• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Belaste verhuur en de coronacrisis

Gepubliceerd op: 19-11-2020

De coronacrisis heeft grote economische gevolgen. Verhuurders worden hierdoor geconfronteerd met huurders die niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Daarnaast zijn er verhuurders die hun huurders inmiddels al tegemoetgekomen zijn. Het is van groot belang dat u als verhuurder rekening houdt met de gevolgen voor de omzetbelasting.

'

Btw terugvragen

Als een huurder niet aan zijn huurverplichtingen voldoet terwijl u wel netjes de btw over de onbetaalde huur heeft afgedragen dan kunt u deze btw terugvragen. Dat kan echter pas als de vordering op uw huurder oninbaar blijkt.

Een vordering wordt in ieder geval verondersteld oninbaar te zijn als deze langer dan 1 jaar na het verstrijken van de uiterste betaaldatum onbetaald blijft. Als eerder vaststaat dat uw huurder niet aan zijn verplichting kan voldoen dan kan de btw op dat moment al teruggevraagd worden.

 

Huurverplichting (gedeeltelijk) opschorten

Wanneer de verhuurder er bijvoorbeeld vanwege betalingsproblemen van de huurder voor kiest om de huur (gedeeltelijk) op te schorten dan zal de verhuurder toch de btw over de volledige huur moeten afdragen. Opschorting van de huurverplichting heeft namelijk geen invloed op de door de verhuurder af te dragen btw.

 

Kwijtschelding

Als de huurders een onvoorwaardelijke kwijtschelding van de huur hebben ontvangen dan mag de btw worden teruggevraagd voor zover de btw betrekking heeft op het kwijtgescholden gedeelte van de huur.

Bij een eventuele terugbetaling geldt hetzelfde. Als er een gedeelte van de reeds betaalde huur onvoorwaardelijk wordt terugbetaald dan mag de btw die betrekking heeft op de kwijtgescholden huur worden teruggevraagd. Betreft het een voorwaardelijke terugbetaling dan is dat niet het geval.

 

Huurfacturen (gedeeltelijk) uitstellen

Facturen worden uitgereikt vanwege verrichte prestaties. In de huurovereenkomst zijn huurder en verhuurder overeengekomen dat de huurder het gebruiksrecht van het gehuurde verkrijgt. Uiterlijk op de 15e van de maand nadat de prestatie wordt verricht dient er een factuur te worden uitgereikt.

Als deze factuur niet wordt uitgereikt dan wordt er voor de omzetbelasting verondersteld dat deze factuur is uitgereikt. Voor de af te dragen btw heeft het uitstellen van de huurfacturen dus geen (positieve) gevolgen.

 

Oplossing

Verhuurders raden wij aan om in ieder geval de af te dragen btw veilig te stellen als er met huurders wordt gesproken over een betalingsregeling. De verhuurder heeft op die manier in ieder geval voldoende liquiditeit om de verschuldigde btw te betalen en de huurder kan de betaalde btw in veel gevallen in aftrek brengen.

Komt u er als verhuurder niet uit met de huurders en komt u daardoor in liquiditeitsproblemen? Tot 31 december 2020 is het mogelijk om uitstel van de betaling van belastingen aan te vragen.

 

Bij vragen met betrekking tot de belaste verhuur van vastgoed tijdens de coronacrisis verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met ons kantoor.