• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Versoepeling uitstelbeleid belastingen

Gepubliceerd op: 05-11-2020

Naar aanleiding van de verlenging van de beperkende maatregelen is ervoor gekozen om het uitstelbeleid voor het betalen van belastingen te versoepelen. De aanvraagtermijn voor het uitstel wordt uitgebreid en de terugbetalingstermijn zal worden verlengd.

'

Uitstel van belastingen

De bestaande uitstelregeling voor de betaling van belastingen liep in principe tot oktober 2020. Om in aanmerking te komen voor een verlenging moest opnieuw uitstel worden aangevraagd voor 1 oktober 2020. Ondernemers die dit niet hebben gedaan kunnen nu alsnog een beroep doen op het versoepelde uitstelbeleid voor de betaling van belastingen.

Op 4 november 2020 is het uitstelportaal van de Belastingdienst heropenend. Ondernemers kunnen hier alsnog uitstel vragen tot 1 januari 2021. Voor ondernemers die al een uitstelaanvraag hebben ingediend tussen 1 oktober en 4 november geldt dat hun aanvraag automatisch wordt meegenomen in het versoepelde uitstelbeleid.

Om in aanmerking te komen voor uitstel van betaling van de belastingen dient in ieder geval te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  1. De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk.
  2. Deze betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis ontstaan.
  3. Er is voor de belastingschuld waarvoor het uitstel wordt gevraagd voldaan aan de aangifteplicht.
  4. De ondernemer verklaart dat geen bonussen worden uitgekeerd aan de directie, geen dividend wordt uitgekeerd en geen eigen aandelen worden ingekocht in de periode vanaf het indienen van het uitstelverzoek tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021.
  5. Als de totale belastingschuld ten tijde van ontvangst van het verzoek om uitstel € 20.000 of meer bedraagt is een verklaring van een derde-deskundige vereist.

 

Verlenging terugbetalingstermijn opgebouwde belastingschulden

De terugbetalingstermijn voor de in de periode van maart tot en met december 2020 opgebouwde belastingschulden wordt aangepast. De terugbetaling vangt aan op 1 juli 2021 en loopt tot 1 juli 2024. Eerder bedroeg de terugbetalingstermijn slechts 24 maanden.

Uitgangspunt van de betalingsregelingen is dat de belastingschuld wordt afgelost in 36 gelijke maandelijkse termijnen. Als blijkt dat de ondernemer niet voldoet aan de betalingsregeling dan kan de regeling door de ontvanger beëindigd worden.

In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van voornoemde betalingsregeling. Goedkeuring hiervoor wordt uitsluitend verleend indien de ondernemer aannemelijk maakt dat het redelijkerwijs niet mogelijk is om in juli 2021 aan te vangen met de aflossing van de opgebouwde belastingschulden. In dat geval kan de aflossingstermijn worden verschoven, maar ook dan zal de belastingschuld uiterlijk 1 juli 2024 volledig moeten zijn afgelost.

 

Als u vragen heeft over het verkrijgen van uitstel voor de betaling van belastingen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.