• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Willekeurig afschrijven startende ondernemer IB-ondernemer

Gepubliceerd op: 29-11-2021

Startende IB-ondernemers kunnen gebruik maken van de speciale regeling voor willekeurig afschrijven. Door gebruik te maken van deze regeling kan de startende onderneming de fiscale winst in de eerste jaren drukken. Dit maakt het voor startende ondernemers mogelijk om zo veel mogelijk te herinvesteren in de onderneming.

'

Normale afschrijvingsregels

De afschrijving op goederen die voor het drijven van een onderneming worden gebruikt (bedrijfsmiddelen), wordt jaarlijks gesteld op het gedeelte van de nog niet afgeschreven aanschaffings- of voortbrengingskosten dat aan het kalenderjaar kan worden toegerekend.

Voor bedrijfsmiddelen geldt dat het gedeelte van de nog niet afgeschreven aanschaffings- of voortbrengingskosten dat aan het kalenderjaar kan worden toegerekend op jaarbasis ten hoogste 20% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel bedraagt. Voor goodwill is dit ten hoogste 10%. Deze beperking heeft tot gevolg dat bedrijfsmiddelen fiscaal niet sneller dan in 5 jaar kunnen worden afgeschreven.

 

Systematiek willekeurig afschrijven

Bij willekeurig afschrijven is de startende IB-ondernemer niet gebonden aan voornoemde maxima. ‘Willekeurig afschrijven’ wil zeggen dat op het betrokken bedrijfsmiddel volledig vrij wordt afgeschreven, sneller of trager dan volgens de normale regels. Het af te schrijven bedrag (excl. restwaarde of bodemwaarde) mag in één of meerdere jaar ten laste van de winst worden gebracht.

Startende ondernemers die in aanmerking komen voor de extra zelfstandigenaftrek (ook wel startersaftrek genoemd), kunnen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen.  Let wel, de mogelijkheid tot willekeurig afschrijven geldt slechts voor IB-ondernemers en is dus niet toe te passen in bijvoorbeeld de BV.

De willekeurige afschrijving geldt dus voor bedrijfsmiddelen die zijn aangeschaft in een jaar waarin recht bestond op de extra zelfstandigenaftrek. Als dat het geval is, kan op die bedrijfsmiddelen echter ook in latere jaren (zonder extra zelfstandigenaftrek) willekeurig worden afgeschreven. Investeringen die zijn gedaan in het jaar dat voorafgaat aan het eerste jaar waarin startersaftrek wordt genoten, worden voor deze regeling toegerekend aan het eerste ‘startersjaar’.

De grondslag voor willekeurige afschrijven sluit aan bij de grondslag voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Is een investering of een verplichtingen uitgesloten van KIA? Dan is deze investering of verplichting dus ook uitgesloten van willekeurige afschrijving voor starters. Een ondernemer kan bovendien niet meer afschrijven dan € 328.721 (maximum KIA 2021).

 

Toepassing willekeurig afschrijven

Willekeurig afschrijven kan zeer voordelig uitwerken voor startende IB-ondernemers. De toepassing van willekeurig afschrijven betreft echter veelal maatwerk. Willekeurig afschrijven hoeft namelijk niet in alle gevallen voordelig te zijn. Bovendien zijn er verschillende uitzonderingen waarmee rekening gehouden dient te worden.

Heeft u vragen over de toepassing van de willekeurige afschrijving of bent u benieuwd of dit in uw geval gunstig zou kunnen uitpakken? Neem gerust contact met ons op.