• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Wijziging kleineondernemersregeling vanaf 2020

Gepubliceerd op: 23-07-2019

De kleineondernemersregeling (KOR) wijzigt per 1 januari 2020. Met name voor ondernemers die een beperkte omzet genereren kan deze wijziging gevolgen hebben. Mogelijk komt u in aanmerking voor de nieuwe vrijstelling van de omzetbelasting (btw).

 

Huidige kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling geldt als een vereenvoudiging in de heffing van de omzetbelasting. Voor de huidige regeling komt een ondernemer in aanmerking als, na aftrek van voorbelasting, minder dan € 1883 btw op jaarbasis verschuldigd is. De regeling ontheft de kleine ondernemer van diens administratieve verplichtingen met betrekking tot de btw en geeft recht op een degressieve vermindering van maximaal € 1345 na aftrek van de voorbelasting.

Nieuwe kleineondernemersregeling

Per 1 januari 2020 kan een ondernemer ervoor kiezen om gebruik te maken van de nieuwe KOR. Als daarvoor gekozen wordt dan geldt er een volledige vrijstelling van de btw. Dit betekent dat er geen btw in rekening gebracht mag worden, geen btw-aangifte hoeft te worden gedaan, maar de door u betaalde btw ook niet meer verrekenbaar is.

Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe vrijstelling uit de KOR dient u aan de volgende criteria te voldoen:

  • u bent btw-ondernemer;
  • u bent met uw onderneming gevestigd in Nederland;
  • uw omzet, voor zover behaalt in Nederland, is niet hoger dan € 20.000 per jaar.

Let op: voor grensoverschrijdende leveringen en een aantal specifieke voor de btw vrijgestelde prestaties gelden uitzonderingen met betrekking tot de bepaling van de omzetgrens.

Als u aan bovenstaande criteria voldoet en gebruik wenst te maken van de regeling dan wordt u voor een periode van drie jaar vrijgesteld van de btw-plicht. Het is niet mogelijk om dit tussentijds te wijzigen, tenzij u gedurende een van deze jaren meer dan € 20.000 omzet behaalt. In dat geval bent u vanaf dat moment weer btw-plichtig.

Ondernemers die per 1 januari 2020 gebruik wensen te maken van de nieuwe KOR dienen dit uiterlijk 20 november 2019 kenbaar te maken.

 

Heeft u vragen met betrekking tot de kleineondernemersregeling of andere fiscale vraagstukken? Ten Broek, Otten & de Vries Belastingadviseurs voorziet u graag van advies. Neem gerust contact met ons op.