• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Wijziging beperking verliesverrekening

Gepubliceerd op: 21-07-2021

Per 1 januari 2022 wijzigt de termijn voor verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. De termijn voor de voorwaartse verliesverrekening komt te vervallen, maar er wordt een nieuwe voorwaarde gekoppeld aan het verrekenen van verliezen.

'

De verliesverrekening laat zich vanaf 2022 als volgt samenvatten:

  • De voorwaartse verliesverrekening (carry forward) van zes jaar vervalt.
  • De achterwaartse verliesverrekening (carry back) blijft één jaar.
  • Verliezen zijn slechts voor 50% verrekenbaar voor zover de belastbare winst meer bedraagt dan € 1 miljoen.

 

Voorwaartse verliesverrekening houdt in dat een in een jaar geleden verlies wordt verrekend met de belastbare winst van een volgend jaar. Voor de boekjaren vanaf 2022 kunnen verliezen niet langer slechts zes jaar maar onbeperkt verrekend worden met toekomstige belastbare winst. 

Voorgaande wijzigingen hebben tot gevolg dat verliezen altijd in zijn geheel verrekend kunnen worden bij een belastbare winst die minder dan € 1 miljoen bedraagt. Kortom, voor die gevallen is verliesverdamping verleden tijd.

Voor verliezen die voor 2022 reeds zijn geleden geldt dat deze eveneens onbeperkt verrekend kunnen worden met toekomstige belastbare winst. Althans, voor zover deze verliezen zijn ontstaan in 2013 of later. 

 

Voorbeeld nieuwe beperking verliesverrekening

Onderstaand voorbeeld illustreert de nieuwe beperking van de verrekening van verliezen bij een belastbare winst van meer dan € 1.000.000.

Een belastingplichtige lijdt in 2020 een verlies van € 2.000.000 (zonder de mogelijkheid van achterwaartse verliesverrekening naar 2019) en in 2021 een verlies van € 3.000.000. De totale verrekenbare verliezen bedragen € 5.000.000.

In 2022 heeft de belastingplichtige een belastbare winst van € 4.000.000. Van de totale verrekenbare verliezen wordt ten eerste een bedrag van € 1.000.000 aan verlies verrekend. Voor het restant worden de verliezen verrekend tot een bedrag van 50% van € 3.000.000, zijnde € 1.500.000. Het belastbare bedrag na verliesverrekening bedraagt in 2022 € 1.500.000. Ultimo 2022 een bedrag van € 2.500.000 aan niet-verrekende verliezen dat kan worden verrekend in een volgend jaar.

 

Heeft u vragen omtrent de wijzigingen van de verliesverrekening of heeft u verliezen in 2011 of 2012 die dreigen te verdampen? Wij adviseren u graag.