• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Wetsvoorstel aanpassing box 3

Gepubliceerd op: 16-09-2020

Met ingang van 2021 wordt de vermogensrendementsheffing aangepast. Deze aanpassing moet er toe leiden dat met name de belastingdruk in box 3 aansluit bij het vermogen. Voor grote box 3 vermogens betekent dit een lastenverzwaring. Belastingplichtigen met een kleiner box 3 vermogen zien de belastingdruk daarentegen omlaag gaan.

'

Verhoging heffingsvrij vermogen en belastingtarief

Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd van €30.846 naar €50.000 per belastingplichtige. Met een fiscale partner wordt het heffingsvrije vermogen €100.000. Hier staat tegenover dat het belastingtarief in box 3 wordt verhoogd van 30 naar 31%.

 

Wijziging belastingschijven

Naast de wijziging van het heffingsvrije vermogen vindt er ook een wijziging plaats van de belastingschijven. De eerste schijf loopt van €0 tot €100.000, de tweede schijf van €100.000 tot €1.000.000 en de derde schijf geldt voor al het vermogen boven €1.000.000

 

Gevolgen aanpassing box 3

Concreet betekent de verhoging van het heffingsvrije vermogen dat circa 900.000 belastingplichtigen die voorheen belasting betaalde over hun box 3 vermogen vanaf 2021 niet meer belast worden. Belastingplichtigen met een vermogen tussen de €50.000 en circa €220.000 (bij fiscaal partnerschap €440.000) zullen minder belasting gaan betalen dan voorheen. Voor belastingplichtigen met een vermogen van meer dan €220.000 (bij fiscaal partnerschap €440.000) stijgt de belastingdruk als gevolg van het wetsvoorstel aanpassing box 3.

Tenslotte is van belang dat de verhoging van het heffingsvrije vermogen geen invloed heeft op het recht inkomens- en vermogensafhankelijke regelingen zoals toeslagen. In bepaalde gevallen zou het anders namelijk zo kunnen zijn dat belastingplichtigen toeslagen ontvangen omdat de Belastingdienst geen inzicht meer heeft in het box 3 vermogen. Om dit te voorkomen blijft een ieder met een box 3 vermogen van meer dan €31.340 verplicht om dit aan te geven in box 3 van de aangifte inkomstenbelasting. Ook als het vermogen lager is dan het heffingsvrije vermogen waardoor effectief geen belasting verschuldigd is.

 

Wenst u meer informatie over het wetsvoorstel of hebt u vragen naar aanleiding van het wetsvoorstel aanpassing box 3? Neem contact op met een van onze adviseurs.