• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Voorraadadministratie en verplicht opkoopregister handelaren tweedehands goederen

Gepubliceerd op: 17-03-2022

De administratie is van groot belang voor iedere ondernemer. Een volledige administratie geeft de ondernemer inzicht in de financiële positie van de onderneming. Als u bedrijfsmatig handelt in tweedehands goederen dan is het daarnaast van groot belang dat u voldoet aan de fiscale en juridische wet- en regelgeving. Heeft uw onderneming de (voorraad)administratie op orde en wordt voldaan aan de registratieplicht?

'

Bijhouden van een voorraadadministratie

De administratieplicht houdt in dat de rechten en plichten van het bedrijf en de voor de heffing van belasting overigens van belang zijnde gegevens te allen tijde duidelijk uit de administratie moeten blijken.

Voor wat betreft de voorraadadministratie betekent dit in ieder geval dat de aankoopdatum, een omschrijving van het object en de kostprijs duidelijk moeten worden geadministreerd. Hiermee voldoet u niet alleen aan uw administratieplicht, maar zo kunt u bij verkoop van voorraadgoederen de winst op een correcte manier verantwoorden in de jaarrekening en fiscale aangifte.

Als binnen uw onderneming de margeregeling wordt toegepast dan is het daarnaast van belang dat er binnen de voorraad een splitsing gemaakt wordt tussen margegoederen en btw goederen. In dat geval wordt er namelijk btw afgedragen over het verschil (marge) tussen de kostprijs en verkoopprijs.

 

Registratie opkoopregister

Opkopers en handelaren zijn verplicht om zich te registreren bij het opkoopregister als zij beroepsmatig handelen in tweedehandsgoederen. Daarbij kan onder andere gedacht worden aan elektrische apparatuur, sieraden, horloges, kunst, antiek, vaartuigen en edelmetalen. Voornoemde opsomming is niet limitatief.

Handelt uw onderneming in tweedehands roerende zaken op kenteken zoals auto's en scooters dan geldt de registratieplicht niet. Voor handelaren in onderdelen van diezelfde auto's en scooters geldt de registratieplicht echter weer wel.

Registreren kan digitaal via het Digitaal Opkopers Loket (DOL).

 

Transacties opkoopregister

Op basis van art. 437Sr dient na registratie iedere inkooptransactie geregistreerd te worden. Meer specifiek gaat het om de volgende transactiegegevens:

 1. de datum van verkrijgen van het goed;
 2. een zo specifiek mogelijke omschrijving van het goed;
 3. de prijs;
 4. de naam en het adres van de aanbieder van het goed.

 

Daarnaast kunnen gemeenten in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) tevens aanvullende regels stellen rondom de registratie van verkooptransacties. In de gemeente Amsterdam dienen bijvoorbeeld ook de volgende gegevens van verkooptransacties geregistreerd te worden:

 1. het volgnummer van de aantekening met betrekking tot de zaak;
 2. de datum van de verkoop of overdracht van de zaak;
 3. een omschrijving van de zaak, daaronder begrepen - voor zover mogelijk - de soort, het merk en het nummer van de zaak;
 4. de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van de zaak en
 5. de naam en het adres van degene die de zaak heeft verkregen.

 

Bent u een opkoper of handelaar in tweedehands goederen en heeft u zich nog niet geregistreerd of is het u niet gelukt om uw transacties te registreren? Doe dit alsnog zo snel mogelijk en voorkom dat u geconfronteerd met strafrechtelijke en/of bestuursrechtelijke sancties.

Heeft u hulp nodig bij het voeren van uw (voorraad)administratie? Neem gerust contact met ons op.