• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Verruiming Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Gepubliceerd op: 05-11-2020

Het kabinet heeft aangekondigd dat de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) verder verruimd zal gaan worden. Onder andere horecaondernemers en ondernemers die voorheen op basis van hun SBI-code geen aanspraak konden maken op de TVL worden tegemoetgekomen.

'

Tijdelijke uitbreiding TVL

In aanvulling op het derde steunpakket heeft het kabinet besloten om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) tijdelijk open te stellen voor alle sectoren die voldoen aan de voorwaarden.

Dit betekent dat alle mkb-bedrijven toegang krijgen tot de TVL. Er is tijdelijk geen beperking van SBI-codes. Dit geldt alleen voor het vierde kwartaal, van 1 oktober t/m 31 december 2020.

Alleen mkb-bedrijven met maximaal 250 medewerkers, een vestiging in Nederland, minimaal 30% omzetverlies en minimaal € 3.000 vaste lasten per kwartaal (op basis van het percentage vaste lasten dat bij de hoofdactiviteit van de onderneming hoort) krijgen toegang tot de TVL.

Bij de vaststelling van het percentage aan vaste lasten telt alleen de hoofdactiviteit waarmee uw onderneming op 15 maart 2020 is ingeschreven in het Handelsregister. Ook als u eerder TVL ontving voor een nevenactiviteit.

De TVL kan vanaf 25 november 2020 worden aangevraagd via het digitale aanvraagloket van de RVO. De TVL zal met terugwerkende kracht van toepassing zal zijn.

 

Eenmalige tegemoetkoming horecaondernemers

Horecaondernemers kunnen vanwege de tijdelijke sluiting aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming van circa 2,75% van hun gederfde omzet. Hiermee zullen de aanpassingskosten die vanwege corona zijn gemaakt en de verspilde voorraad (gedeeltelijk) gedekt worden.

De eenmalige tegemoetkoming hoeft niet afzonderlijk te worden aangevraagd. Het bedrag wordt voor de horecaondernemers die hiervoor in aanmerking komen automatisch bij de TVL opgeteld.

 

Vrijstelling tegemoetkoming

Met terugwerkende kracht zullen de tegemoetkomingen die door ondernemers zijn ontvangen vanwege de coronacrisis vrijgesteld worden van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor de nog te ontvangen TVL.

De vrijstelling is van toepassing op de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (VTL). In de aangifte IB of VPB kunnen deze tegemoetkomingen worden opgenomen onder ‘Overige vrijgestelde winstbestanddelen’ en ‘Overige buitengewone baten’.

 

Mocht u vragen hebben over te Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) dan vernemen wij graag van u.