• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Verlenging bijzonder uitstel van betaling belastingen

Gepubliceerd op: 03-12-2021

Om de liquiditeitsproblemen van ondernemers te verlichten verlengt het kabinet het uitstel van betaling van belastingen in ieder geval tot en met het vierde kwartaal van 2021. Wij nemen de uitstelregeling met u door.

'

Uitstelperiode

De verlenging heeft betrekking op alle aanslagen die worden opgelegd en/of betaald dienen te worden in de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. Hiermee vallen de kwartaalaangiften over het 4e kwartaal van 2021 en de aangiften omzetbelasting en loonheffingen over december 2021 ook onder het belastinguitstel.

 

Uitstel aanvragen

Voor ondernemers die eerder bijzonder uitstel hebben aangevraagd geldt dat het uitstel automatisch verlengd wordt. Hebt u niet eerder bijzonder uitstel aangevraagd? Of hebt u alle schulden al afgelost? Dan kunt u opnieuw bijzonder uitstel aanvragen.

 

Terugbetaling

De belastingschuld die wordt opgebouwd in de nieuwe uitstelperiode wordt opgeteld bij de eerder opgebouwde belastingschuld. De totale belastingschuld zal vanaf 1 oktober 2022 in 60 maanden moeten worden afgelost. Na afloop van de verlengde uitstelperiode ontvangen alle ondernemer waaraan sinds maart 2020 uitstel van betaling van belasting is verleend bericht over de nog openstaande belastingschuld en de terugbetalingsregeling.

 

Invorderingsrente

Het lage tarief van de invorderingsrente blijft nog een half jaar langer op nagenoeg nihil (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in 2 stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

 

Heeft u vragen over belastinguitstel of over de terugbetaling van belastingen? Neem gerust contact met ons op.

 

Belastinguitstel, uitstel van belasting, corona, boekhouder, fiscalist, accountant