• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Verlaging minimumverbruik Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

Gepubliceerd op: 09-11-2022

De drempel voor mkb-bedrijven om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming voor hun hoge energierekening wordt verlaagd. Dit heeft het kabinet aangekondigd in de kamerbrief van 9 november over de uitwerking van de Tegemoetkoming Energiekosten.

'

Verlaging minimumverbruik

Bedrijven kunnen een tegemoetkoming krijgen als ze ten minste 7% van hun omzet kwijt zijn aan energiekosten. Aanvankelijk was het de bedoeling om een drempel van 12,5% in te voeren.

In eerdere berekeningen van de toename van de energiekosten is ook uitgegaan van een vergelijkbare stijging van de energiebelasting, de ODE en de vaste tarieven. Dit is echter niet terecht. Dit zijn geen variabele maar vaste componenten. Dit past het kabinet aan. Daaruit volgt een ander energieintensiteitspercentage in de TEK, waarbij de doelgroep van de TEK gelijk blijft . Om die reden is de minimum eis van energie-intensiteit van 12,5% naar 7% bijgesteld. Door de verlaging van de energie-intensiteit worden nu ca. 41.000 ondernemers via de TEK geholpen. 

 

Overige voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moet daarnaast voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  • De onderneming voldoet aan de Europese mkb-toets.
  • De onderneming staat ingeschreven bij het Handelsregister (KvK).
  • De onderneming verbruikt jaarlijks meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit.
  • De onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen.