• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Verhoging TVL subsidie

Gepubliceerd op: 11-12-2020

Het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wijzigt voor de TVL Q4 2020. Voorheen werd slechts 50% van het omzetverlies gedekt. In de aangepaste variant is het subsidiepercentage afhankelijk van het omzetverlies. Bij 30% blijft het subsidiepercentage 50%. Dit loopt op tot een subsidiepercentage van 70% bij 100% omzetverlies.

'

Berekening subsidie

Voor bedrijven die meer dan 30% omzetverlies lijden heeft de wijziging tot gevolg dat zij extra subsidie zullen ontvangen. De hoogte van het subsidiepercentage wordt vastgesteld aan de hand van de volgende tabel:

 

Omzetverlies Subsidiepercentage
30% 50%
35% 51,43%
40% 52,86%
45% 54,29%
50% 55,72%
55% 57,14%
60% 58,57%
65% 60%
70% 61,43%
75% 62,86%
80% 64,29%
85% 65,71%
90% 67,14%
95% 68,57%
100% 70%

 

Het subsidiepercentage wordt vervolgens verwerkt in de volgende berekening: Subsidie = normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x subsidie in %.

Voorbeeld

Een hotel heeft normaal een kwartaalomzet van € 300.000 (referentie Q4 2019), een verwacht omzetverlies van 70% en een vastgesteld vaste lastenpercentage van 40% (sbi code 55101 - hotel-restaurants). De tegemoetkoming vaste lasten wordt als volgt berekend:

TVL Q4: € 300.000 x 70% x 40% x 61,43% = € 51.601,20.

In de oude regeling zou de tegemoetkoming op basis van een subsidiepercentage van 50% slechts € 42.000 bedragen.

 

Wat kunt u doen?

Om in aanmerking te komen voor het verhoogde subsidiepercentage hoeft u niets te doen. Als u al een aanvraag voor de TVL Q4 heeft ingediend dan past de RVO uw subsidiepercentage automatisch aan. Als u nog een aanvraag moet indienen dan dient u bij uw berekening tot nadere orde uit te blijven gaan van een subsidiepercentage van 50%. De RVO past ook in dit geval het subsidiepercentage automatisch.

De aanvullende tegemoetkoming wordt op een later moment nabetaald aan de ondernemer zodra de aanpassing van de subsidieregeling is goedgekeurd en doorgevoerd in de systemen van de RVO.

 

Komt u er niet uit bij het aanvragen van de Tegemoetkoming Vaste Lasten? Wij helpen u graag. U kunt zowel telefonisch als per mail contact met ons opnemen.