• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Update september Tegemoetkoming Vaste Lasten

Gepubliceerd op: 08-09-2021

Sinds 31 augustus 2021 is het mogelijk om de TVL over het 3e kwartaal aan te vragen. Verder dient voor 1 oktober 2021 de definitieve vaststelling van de TVL over het 1e kwartaal ingediend te worden. Doorlopend geven wij een update over de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zodat u geen belangrijke deadlines mist.

'

Aanvraag TVL 3e kwartaal

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming dient het omzetverlies in het 3e kwartaal van 2021 vergeleken met het 3e kwartaal van 2019 óf het 3e kwartaal van 2020 ten minste 30% te zijn. De vaste lasten dienen bovendien ten minste € 1.500 per kwartaal te bedragen, op basis van het percentage vaste lasten dat bij de hoofdactiviteit van de onderneming hoort.

Vanwege de staatssteunregels zijn er een aantal aanvullende voorwaarden waar rekening mee gehouden dient te worden:

  • Bij aanvragen van € 125.000 of hoger is het bij de aanvraag en bij de vaststelling verplicht om extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsproduct.
  • Voor ondernemingen die tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven in het Handelsregister en € 25.000 of meer subsidie aanvragen, geldt dat bij de TVL-aanvraag een derdenverklaring meegestuurd moet worden.

 

Verzoek tot definitieve vaststelling TVL 1e kwartaal

Veelal zal de RVO de daadwerkelijke omzet al hebben ingevuld op basis van de aangifte omzetbelasting over het 1e kwartaal 2021 van uw onderneming. Mocht dit bedrag echter onjuist zijn of klopt het bedrag van de reeds ontvangen voorschotbetaling niet dan moeten er bewijsstukken bijgevoegd worden waaruit volgt dat er afgeweken dient te worden bij de definitieve vaststelling.

Verder gelden er in in de volgende gevallen aanvullende voorwaarden:

  • Bij aanvragen van € 125.000 of hoger is het bij de aanvraag en bij de vaststelling verplicht om extra informatie aan te leveren in de vorm van een accountantsproduct.
    • Als de onderneming controleplichtig is, heeft u een ‘rapport van feitelijke bevindingen’ nodig
    • Als de onderneming niet controleplichtig is, heeft u een ‘samenstellingsverklaring’ nodig.
  • Starters die een bedrag van € 125.000 of hoger aanvragen, leveren zowel een deskundigenverklaring als een accountantsproduct aan.

Let op dat u het verzoek tot definitieve vaststelling van de TVL over Q1 2021 tijdig indient. Tijdig betekent uiterlijk 30 september 2021. Doet u dit niet dan wordt u geacht geen recht te hebben op de reeds ontvangen tegemoetkoming en zal het volledige bedrag terugbetaald moeten worden.

 

Heeft u vragen over de TVL? Neem gerust contact met ons op.