• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

TVL 4e kwartaal 2021

Gepubliceerd op: 30-11-2021

Als gevolg van de impact van de maatregelen in november 2021 heeft het kabinet besloten om de tegemoetkoming voor het 4e kwartaal van 2021 uit te breiden. Op korte termijn zal het mogelijk zijn om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het 4e kwartaal 2021 aan te vragen. Wij nemen de aangepaste voorwaarden met u door.

'

Voorwaarden TVL 4e kwartaal 2021

Om in aanmerking te komen voor de TVL Q4 2021 dient de onderneming of groep verbonden ondernemingen aan een aantal specifieke voorwaarden te voldoen.

  1. Een onderneming of groep verbonden ondernemingen verwacht minimaal 30% omzetverlies in het vierde kwartaal van 2021.
  2. De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  3. De onderneming heeft minimaal een vestiging in Nederland.
  4. Als het vestigingsadres ook het huisadres is dan moet de vestiging een aparte voordeur of opgang hebben van het huisadres. Hierop zijn een aantal specifieke uitzonderingen zoals markthandel, bepaalde horeca, kermisattracties en taxivervoer).
  5. Een onderneming of groep verbonden ondernemingen mag tussen maart 2020 en 30 juni 2022 niet meer dan € 2,3 miljoen aan overheidssteun voor vaste lasten ontvangen. De NOW loonkostensubsidie telt daarbij niet mee.

 

Referentieperiode TVL

De verwachte omzet in het vierde kwartaal wordt vergeleken met het vierde kwartaal van 2019 of met het eerste kwartaal van 2020. De ondernemer kan een van deze referentiekwartalen kiezen.

Ondernemingen die zich na 30 september 2019, maar voor 1 juli 2020 hebben ingeschreven bij de KVK kunnen als referentiekwartaal kiezen voor:

  • Ingeschreven tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019: Q1 2020 of Q3 2020;
  • Ingeschreven tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2020: Q2 2020 of Q3 2020;
  • Ingeschreven tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020: alleen Q3 2020.

 

Subsidie TVL

Het subsidiepercentage van TVL Q4 2021 wordt 100%. Het maximale subsidiebedrag voor dit kwartaal wordt €550.000 voor mkb-ondernemingen en €600.000 voor niet-mkb-ondernemingen.

De eerder aangekondigde VLN-steunregeling (tegemoetkoming voor nachtsluiting) wordt als gevolg van de uitbreiding ingetrokken.

 

Maximale overheidssteun

Heeft de onderneming of groep verbonden ondernemingen eerder de maximale overheidssteun voor vaste lasten van € 1,8 miljoen ontvangen? Voor het 4e kwartaal 2021 komt de onderneming dan alsnog in aanmerking voor een tegemoetkoming (maximaal € 500.000). De nieuwe grens is namelijk vastgesteld op € 2,3 miljoen.

De maximale overheidssteun geldt per groep van verbonden ondernemingen. Als er sprake is van meerdere entiteiten in de structuur dient daarom eerst beoordeeld te worden of er sprake is van een groep van verbonden ondernemingen.

 

Heeft u vragen over de TVL aanvraag over het 4e kwartaal 2021 of zou u deze aanvraag door ons willen laten verzorgen? Neem gerust contact met ons op.