• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Gepubliceerd op: 19-10-2022

Om de stijgende energiekosten het hoofd te bieden wordt de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) opgezet. Deze regeling biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten.

'

Voorwaarden

De tegemoetkoming is uitsluitend voor bedrijven die vanwege het type bedrijfsactiviteiten (energie intensief) aantoonbaar in de problemen kunnen komen vanwege de hoge energieprijzen. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  • De onderneming voldoet aan de Europese mkb-toets.
  • De onderneming staat ingeschreven bij het Handelsregister (KvK).
  • De onderneming verbruikt jaarlijks meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit.
  • De onderneming betreft een energie-intensieve mkb-onderneming. Dat wil zeggen dat minimaal 12,5% van de omzet bestaat uit energiekosten.
  • De onderneming heeft minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen.

 

Berekening tegemoetkoming

De toe te kennen tegemoetkoming is 50% van de kostenstijging van uw energieverbruik. Er geldt echter wel een drempelprijs voor de berekening van de kostenstijging. De kostenstijging moet hoger zijn dan € 1,19/m³ gas en € 0,35/kWh elektriciteit.

Verder gelden er een aantal beperkingen bij het bepalen van de tegemoetkoming:

  • Een onderneming ontvangt maximaal een bedrag van € 160.000 aan subsidie. Voor landbouwbedrijven geldt een maximum van € 62.000;
  • De onderneming ontvangt maximaal 50% van de totale energiekostenstijging (boven de drempelprijs);
  • Omdat deze tegemoetkoming onder de Europese staatssteunregels valt, wordt gekeken naar het totaalbedrag per onderneming, niet per energiecontract of per locatie.

 

Aanvragen tegemoetkoming

De periode waarop de tegemoetkoming betrekking heeft betreft 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Vanwege de noodzakelijke goedkeuring van de regeling door de Europese Commissie zal aanvragen naar verwachting echter pas mogelijk zijn in het 2e kwartaal van 2023.

 

Heeft u vragen over de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief MKB (TEK)? Neem gerust contact met ons op.