• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting – de belangrijkste aspecten

Gepubliceerd op: 10-02-2021

Sinds 1 januari 2021 is de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting van toepassing. Dit betreft een eenmalige vrijstelling waardoor starters geen 2% overdrachtsbelasting maar 0% overdrachtsbelasting betalen bij de aankoop van een eigen woning. Wij lichten de belangrijkste aspecten van de vrijstelling voor u toe.

'

Voorwaarden startersvrijstelling

Kopers van een woning hebben recht op de startersvrijstelling indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

  • De woning wordt aangekocht om te gebruiken als hoofdverblijf.
  • De verkrijger is een natuurlijk persoon (geen rechtspersoon).
  • De verkrijger is 18 jaar of ouder, maar nog geen 35 jaar.
  • De startersvrijstelling is niet eerder benut door de koper.
  • Vanaf 1 april 2021 geldt tevens een maximale verkrijgingsprijs van € 400.000.

 

Startersbegrip

De startersvrijstelling richt zich niet alleen op personen die nog geen eigen woning in bezit hebben. Ook verkrijgers die op 1 januari 2021 al een woning in bezit hebben en aan alle voorwaarden voldoen kunnen de vrijstelling toepassen voor de aankoop van een volgende woning.

 

Leeftijdsgrenzen startersvrijstelling

De startersvrijstelling is alleen van toepassing op verkrijgers in de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar. De leeftijdsgrens voor de toepassing van de startersvrijstelling moet worden beoordeeld per verkrijger. Bij meerdere verkrijgers kan het dus zo zijn dat er voor de overdrachtsbelasting sprake is van een vrijgesteld en belast gedeelte.

 

Hoofdverblijfcriterium

De reikwijdte van de startersvrijstelling wordt beperkt tot verkrijgingen door natuurlijke personen die een woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf gaan gebruiken. Het hoofdverblijfcriterium waarborgt dat de startersvrijstelling uitsluitend van toepassing is op verkrijgers die de woning voor een langere periode als eigen woning zullen gaan gebruiken.

Voor de toepassing van de startersvrijstelling geldt als vereiste dat de verkrijger onmiddellijk voorafgaand aan de verkrijging duidelijk, stellig en zonder voorbehoud schriftelijk verklaart de woning anders dan tijdelijk als hoofdverblijf te gaan gebruiken door ondertekening van de Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling.

 

Termijn hoofdverblijf

In beginsel geldt de startersvrijstelling voor verkrijgers (natuurlijke personen) die na de overdracht de woning minimaal een half jaar daadwerkelijk als hoofdverblijf hebben gebruikt. Echter, indien er sprake is van een evidente misbruiksituatie dan kan de inspecteur alsnog overgaan tot naheffing van de overdrachtsbelasting.

 

Toetsing hoofdverblijfcriterium

Bij de beoordeling of voldaan wordt aan het hoofdverblijfcriterium zal aangesloten worden bij de feiten en omstandigheden. 

Als uit de objectieve gegevens niet blijkt dat de verkrijger de woning daadwerkelijk voor een langere periode als hoofdverblijf is gaan gebruiken dan krijgt de verkrijger de gelegenheid aannemelijk te maken dat de woning toch is gekocht met de intentie om deze als duurzaam hoofdverblijf te gebruiker. Op die manier heeft de verkrijger de mogelijkheid om, bijvoorbeeld bij onvoorziene omstandigheden, naheffing van overdrachtsbelasting te voorkomen.

 

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over de startersvrijstelling of over andere fiscale zaken.