• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

NOW 5 loonkostensubsidie

Gepubliceerd op: 06-12-2021

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen wordt NOW 5 alsnog ingevoerd. In deze NOW nieuwsupdate nemen wij de aangekondigde regeling met u door. Opvallend is in ieder geval dat de NOW vanaf deze aanvraagperiode ook open staat voor startende ondernemers.

'

Voorwaarden NOW 5

  • Minimaal 20% omzetverlies;
  • Maximaal op te geven omzetverlies van 80% (ook als het omzetverlies tussen 80 en 100% geschat wordt);
  • Een vergoeding van 85% van het opgegeven omzetverlies;
  • Een forfaitaire opslag van 40%;
  • Vergoeding van maximaal 2 keer het maximale dagloon;
  • Inspanningsverplichting om, vanaf 27 november, werknemers te begeleiden in een 'van-werk-naar-werk'-traject. Dit betekent dat werkgevers vóór het sluiten van het aanvraagloket met UWV moeten bellen als zij NOW 5 hebben aangevraagd en tussen 27 november en 31 december 2021 een medewerker hebben ontslagen. Gebeurt dit niet, dan volgt er een korting van 5% op de subsidie;
  • Bonus- en dividendverbod over heel 2021. Voor werkgevers die een aanvraag op werkmaatschappijniveau indienen, geldt het dividendverbod voor het gehele concern. De entiteit koopt ook geen eigen aandelen in. Dit verbod geldt niet voor bonussen en uitkeringen die betrekking hebben op 2020.

Voldoet uw onderneming aan alle voorwaarden? Dan kan aanspraak worden gemaakt op de NOW loonkostensubsidie over de periode november tot en met december 2021.

 

Wijzigingen ten opzichte van eerdere regelingen

De loonsomvrijstelling wordt verhoogd naar 15% (dit was in de NOW 3 en NOW 4 10%). Dit betekent dat de loonsom van een werkgever nu met 15% mag dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie.

Verder zal voor elke werkgever het omzetverlies berekend worden over de maanden november en december 2021. Werkgevers kunnen dus niet langer kiezen over welke maanden zij het omzetverlies willen laten berekenen.

Voor NOW 5 wordt september 2021 aangehouden als referentiemaand. De fiscale loonsom over september 2021 geldt dus als uitgangspunt voor de vaststelling van de loonkostensubsidie.

 

Startende ondernemers

Ook startende ondernemers komen in aanmerking voor NOW 5. Hiermee wordt de NOW aanzienlijk verruimd ten opzichte van de eerdere NOW-regelingen. Als starter worden werkgevers gezien die na 1 februari 2020 en uiterlijk 30 september 2021 hun onderneming gestart zijn.

Voor de berekening van de referentieomzet-periode wordt uitgegaan van verschillende groepen. In onderstaand overzicht wordt per groep verduidelijkt welke referentieomzet-periode van toepassing is.

 

Onderneming is gestart

Referentieomzet-periode

Vóór 1 januari 2019

Omzet 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 gedeeld door 6

In de periode van 1 januari 2019 tot en met 1 februari 2020

Omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand tot en met 29 februari 2020 gedeeld door het aantal volledige maanden keer 2

In de periode van 2 februari 2020 tot en met 1 juli 2021

Omzet 1 juli 2021 t/m 31 oktober 2021 gedeeld door 2

In de periode van 2 juli 2021 tot en met 30 september 2021

Omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand tot en met 31 oktober 2021 gedeeld door het aantal volledige maanden keer 2

Ná 30 september 2021

Geen recht op NOW

 

Opening aanvraagloket

De exacte datum van de opening van het aanvraagloket van de NOW5 is inmiddels bekend. Het aanvraagloket opent op maandag 13 december en zal sluiten op 31 januari 2022. 

Heeft u vragen over NOW 5, de definitieve vaststelling van een eerdere NOW-regeling of heeft u hulp nodig bij de aanvraag of vaststelling van de NOW? Neem gerust contact met ons op.