• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Mogelijke compensatie box 3 voor niet-bezwaarmakers

Gepubliceerd op: 20-09-2022

Staatssecretaris Van Rij heeft aangekondigd dat er wellicht toch een mogelijkheid komt voor niet-bezwaarmakers om gecompenseerd te worden voor de box 3 heffing over de periode 2017 t/m 2020.

'

Eerder hebben wij al gewezen op de mogelijkheid om te verzoeken om een ambtshalve vermindering. Lange tijd bleef echter onduidelijk of een verzoek tot ambtshalve vermindering gehonoreerd zou worden. Inmiddels heeft de Staatssecretaris aangegeven dat het daadwerkelijk mogelijk is om compensatie te ontvangen naar aanleiding van het verzoek tot ambtshalve vermindering, mits kan worden aangetoond dat het werkelijk rendement lager was dan het forfaitaire rendement in box 3.

 

Hiervoor is het wel noodzakelijk dat belastingplichtigen zelf een verzoek indienen tot ambtshalve vermindering. Daarbij is van belang dat dit verzoek maximaal vijf jaar na afloop van het betreffende belastingjaar ingediend kan worden. Voor 2017 zal dus op korte termijn een verzoek ingediend moeten worden.

 

Na Prinsjesdag verwachten wij dat er meer duidelijk zal worden omtrent de behandeling van een verzoek tot ambtshalve vermindering ter compensatie van de te veel geheven belasting in box 3. Heeft u vragen met betrekking tot de heffing in box 3 of een verzoek tot ambtshalve vermindering? Neem gerust contact met ons op.