• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Gebruikelijk loon en rekening-courant

Gepubliceerd op: 26-09-2022

Het gebruikelijk loon betreft een jaarlijks aandachtspunt voor de DGA. In een recente uitspraak verduidelijkt de rechtbank Zeeland-West Brabant de wijze waarop er moet worden omgegaan met het gebruikelijk loon in combinatie met de rekening-courant.

'

Gebruikelijk loon / rekening-courant

Soms is het de vraag zijn of en zo ja welk bedrag aan gebruikelijk loon uitgekeerd moet worden. Hiervoor is bijvoorbeeld van belang of er sprake is van een structurele verliessituatie als gevolg waarvan de B.V. de DGA niet het (volledige) gebruikelijk loon uit kan keren. Om te bepalen of er kan worden afgeweken van het gebruikelijk loon zijn er meerdere factoren van belang, waaronder de rekening-courant. 

Belanghebbende was  in het boekjaar aandeelhouder van de B.V. en verrichte ten behoeve van de B.V. werkzaamheden. Aldus geldt als uitgangspunt dat de gebruikelijk loonregeling dient te worden toegepast op de (fictieve) dienstbetrekking van belanghebbende. Door belanghebbende was in het boekjaar echter geen enkel loon in aanmerking genomen.

Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat er geen enkel loon kon worden betaald door de B.V. Belanghebbende heeft ook niet aannemelijk gemaakt dat er structureel te weinig inkomen werd gegenereerd voor het toekennen van een gebruikelijk loon voor de werkzaamheden van belanghebbende.

Door de DGA werd echter wel een bedrag van € 10.000 opgenomen in rekening-courant. Volgens de rechtbank is de inspecteur daarom voor de hoogte van het gebruikelijk loon terecht aangesloten bij de opgenomen gelden in de rekening-courant tussen de B.V. en belanghebbende.

Kiest u er als DGA voor om minder dan het gebruikelijk loon (48.000 euro in 2022) uit te keren? Dan dient u er dus rekening mee te houden dat dit uw mogelijkheden in rekening-courant beperkt.

 

Heeft u vragen over uw rekening-courant? Neem gerust contact met ons op.