• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Fiscale voordelen grijs kenteken

Gepubliceerd op: 15-03-2022

Wanneer u ondernemer bent dan kan het voordelig zijn om een auto op grijs kenteken aan te schaffen. Een grijs kenteken brengt onder andere voordelen met betrekking tot BPM en wegenbelasting met zich mee. Wat zijn de voorwaarden en waar dient u rekening mee te houden?

'

Voorwaarden grijs kenteken

Een lager tarief voor de wegenbelasting en de vrijstelling van BPM zijn van toepassing als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. U bent ondernemer voor de omzetbelasting en u hebt een btw-nummer.
 2. De bestelauto staat op uw naam, en u bent de (rechts)persoon aan wie het btw-nummer is toegekend.
 3. U gebruikt de bestelauto meer dan bijkomstig voor uw onderneming. Dit betekent dat u uw bestelauto voor meer dan 10% van de jaarlijks verreden kilometers voor uw onderneming gebruikt.

Elke bestelauto dient verder in ieder geval te voldoen aan de volgende technische eisen:

 1. De laadruimte moet een vaste, vlakke laadvloer hebben over de hele breedte en lengte van de laadruimte.
 2. In de laadruimte mogen geen zitplaatsen zijn.

Voor specifieke bestelauto’s gelden daarnaast in bepaalde gevallen aanvullende technische eisen welke zien op de afmetingen van de cabine en de laadruimte.

 

Bijtelling grijs kenteken

Voor auto’s op grijs kenteken geldt bij privégebruik onverminderd de bijtellingsregeling. De persoon die de auto tot zijn beschikking heeft moet 22% van de waarde van de auto als inkomen aanmerken. Daarbij dient er rekening mee te worden gehouden dat voor de waarde van de auto uitgegaan dient te worden van de waarde inclusief btw en BPM.

 

Bijtelling voorkomen?

Om te voorkomen dat er voor u of uw werknemers bijtelling in aanmerking genomen moet worden dan zal aangetoond moeten worden dat er geen sprake is van privégebruik (<500 km privé per jaar). Dat zou u op de volgende manieren kunnen doen:

 1. Het bijhouden van een sluitende kilometeradministratie.
 2. Het opnemen van een verbod op privégebruik in de arbeidsovereenkomst (niet mogelijk voor DGA).
 3. Door een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ in te dienen bij de Belastingdienst.
 4. Door aan te tonen dat het vanwege bepaalde omstandigheden of het type auto niet mogelijk is om de bestelauto privé te gebruiken.
 5. Door de bijtelling af te kopen wegens doorlopend afwisselend gebruik.

 

Heeft u vragen over de aankoop van een auto op grijs kenteken of de bijtelling hiervan? Neem gerust contact met ons op.