• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Fiscale impact coalitieakkoord 2021-2025

Gepubliceerd op: 21-12-2021

Het kabinet Rutte IV heeft het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst“ gepresenteerd. Uit dit coalitieakkoord volgt dat er in de komende periode (2021-2025) diverse fiscale wijzigingen zullen worden doorgevoerd. De belangrijkste fiscale beleidsvoornemens voor de ondernemer, werkgever en particulier nemen wij met u door.

'

Inkomstenbelasting

 • Het wetsvoorstel excessief lenen wordt aangepast, waarbij de grens wordt verhoogd van € 500.000 naar € 700.000.
 • De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van € 650 verder teruggebracht tot € 1200 in 2030. Zelfstandigen zulle indirect echter gecompenseerd worden via een verhoging van de arbeidskorting.
 • De middelingsregeling in de IB wordt per 2023 afgeschaft.
 • Het voornemen is om per 2025 een nieuw box 3-stelsel op basis van reëel rendement in te voeren. Inkomsten uit vermogen zullen als gevolg daarvan worden belast op basis van werkelijk rendement. In het nieuwe box 3 stelsel zal sparen en beleggen direct op reëel rendement worden belast. De waardeontwikkeling van vastgoed zal aanvankelijk echter nog forfaitair worden belast, waarbij zo snel als mogelijk de overstap wordt gemaakt naar werkelijk rendement. 
 • Vooruitlopend op de voorgenomen wijziging van het box 3-stelsel zal per 2023 de leegwaarderatio worden afgeschaft, waardoor de belasting van het rendement op verhuurd vastgoed in box 3 meer zal gaan aansluiten bij de praktijk.
 • De vrijstelling in box 3 gaat omhoog per 2023 omhoog naar € 80.000 per belastingplichtige. 

'

Schenk- en erfbelasting

 • Per 2024 is het de bedoeling dat de schenkingsvrijstelling eigen woning (de zogenaamde jubelton) afgeschaft zal worden. Dit zou betekenen dat u nog twee jaar de tijd heeft om gebruik te maken van de schenkingsvrijstelling eigen woning.
 • De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOR) in de erf- en schenkbelasting en de inkomstenbelasting zijn belangrijk voor de continuïteit van bedrijven, omdat voor veel van hen deze faciliteiten essentieel zijn voor het voortbestaan van de onderneming. In deze kabinetsperiode zal worden onderzocht hoe de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kunnen worden verbeterd en oneigenlijk gebruik van de regeling kan worden tegengegaan, zodat de regeling wordt gebruikt waarvoor deze bedoeld is.

'

Overdrachtsbelasting

 • De overdrachtsbelasting voor niet-woningen én op verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woningen gaan wonen wordt per 2023 verhoogd van 8% naar 9%.

'

Overige fiscale voornemens

 • De Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (IACK) wordt voor nieuwe gevallen afgeschaft na 2024.
 • De verhuurderheffing wordt per 2023 afgeschaft.
 • Vanaf 1 januari 2024 wordt de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd. De precieze tariefsverhoging wordt nader uitgewerkt.
 • In de bpm geldt momenteel een vrijstelling voor bestelauto’s van ondernemers. Deze vrijstelling wordt per 1 januari 2024 in drie stappen naar nul afgebouwd in 2026. Hierna is het reguliere bpm-tarief voor bestelauto’s ook van toepassing voor ondernemers. De vrijstelling in de bpm voor emissievrije bestelauto’s blijft wel bestaan.
 • In 2030 wordt een MRB Plus (kilometerbeprijzing/rekening rijden) ingevoerd met een vlak kilometertarief voor alle personen- en bestelauto’s.

 

Voor meer informatie over de fiscale beleidsvoornemens kunt u contact met ons opnemen.