• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Fiscale eindejaarstips 2021 particulieren

Gepubliceerd op: 09-12-2021

In december is het ook als particulier belangrijk om de fiscale positie in kaart te brengen. Wij nemen met u door wat u in 2021 nog kunt doen om belasting te besparen en/of te anticiperen op veranderende fiscale wet- en regelgeving.

'

Schenken in 2021

Algemene jaarlijkse schenkingsvrijstelling

De algemene jaarlijkse schenkingsvrijstelling bedraagt in 2021 € 6.604. Dit bedrag is vanwege de coronacrisis eenmalig met € 1.000 verhoogd. U kunt dit bedrag belastingvrij schenken zonder dat hier voorwaarden aan gebonden zijn. Bovendien hoeft hier geen schenkingsaangifte voor gedaan te worden. Volgend jaar kunt u deze vrijstelling weliswaar wederom benutten, maar dan zal de coronaverhoging niet meer gelden.

Jubelton

U mag als particulier € 105.302 belastingvrij schenken aan iedereen tussen de 18 en 40 jaar. Dit geld moet dan wel gebruikt worden voor een eigen woning. Dat kan zijn voor de aankoop, maar bijvoorbeeld ook om de hypotheek af te lossen of een verbouwing te betalen.

Wist u dat:

  1. Een schenking in 2021 niet wil zeggen dat de schenking ook in 2021 door de begiftigde gebruikt hoeft te worden. Na het jaar van schenking heeft de ontvanger nog twee kalenderjaren om de schenking te gebruiken ten behoeve van de eigen woning.
  2. De schenking mag worden uitgesmeerd over drie jaar. Dat kan met name gunstig zijn als ineens aflossen van de eigenwoningschuld tot gevolg heeft dat boeterente verschuldigd is.

 

Hypotheekrenteaftrek optimaal benutten

In 2022 zal de hypotheekrente niet tegen 43% (2021) maar slechts tegen 40% aftrekbaar zijn. Fiscaal is het toegestaan om maximaal zes maanden hypotheekrente vooruit te betalen en dit jaar nog af te trekken tegen het gunstige tarief van 43%. Dat scheelt bovendien vermogensrendementsheffing in box 3.

Wij adviseren wel om altijd even met uw kredietverstrekker te overleggen of het akkoord is om de hypotheekrente zes maanden vooruit te betalen.

 

Vermogensrendementsheffing besparen

U betaalt vermogensrendementsheffing over uw box 3 grondslag op peildatum 1 januari 2022. Het kan daarom lonen om in 2021 nog schenkingen te doen, een geplande grote uitgaven te doen of bijvoorbeeld een belastingaanslag te betalen.

 

Inspelen op de verhoging van de bijtelling

De bijtelling voor elektrische auto’s wordt in 2022 wederom verhoogd. Wanneer u in 2021 nog een elektrische auto op kenteken registreert dan profiteert u van 12% bijtelling over de waarde tot € 40.000 en 22% over het surplus.

Vanaf 2022 bedraagt de bijtelling 16% over de waarde tot € 35% en 22% over het surplus. Kortom, als u twijfelt over de aanschaf van een elektrische auto dan loont het fiscaal om nog dit jaar in actie te komen.

 

Studiekosten

De mogelijkheid tot het aftrekken van studiekosten vervalt in 2022. In plaats daarvan komt er een subsidieregeling genaamd STAP-budget. Hier zijn meer voorwaarden aan verbonden en de aanvraag van deze subsidie is omslachtiger.

Wilt u in 2022 een baan gerelateerde studie volgen? Zorg dan dat u deze studiekosten alvast in 2021 voldoet. In dat geval kunt u dit jaar nog profiteren van de studiekostenaftrek (maximaal € 15.000).

 

Vrijstelling groene beleggingen

In box 3 geldt er een vrijstelling van 60.429 euro (2021) per persoon voor groene beleggingen. Met een fiscale partner wordt deze vrijstelling zelfs verdubbeld tot € 120.858. De meeste Nederlandse banken hebben een specifiek aangewezen en voor de vrijstelling kwalificerend Groenfonds. Overleg daarom in 2021 nog met uw bank of dit voor u een gunstige belegging zou zijn.

 

Oprichting spaar B.V.

Heeft u op dit moment veel liquide middelen in box 3 zonder dat hier schulden tegenover staan? In dat geval kan het voordelig zijn om nog in 2021 een spaar B.V. op te richten. Als u daar voor 31 december 2021 (een gedeelte van) uw spaargeld in stort dan voorkomt u dat hierover vermogensrendementsheffing voldaan hoeft te worden. U betaalt weliswaar vennootschapsbelasting over uw daadwerkelijke rendement, maar de effectieve belastingdruk is aanzienlijk lager.

Let wel, aan de oprichting en instandhouding van de spaar B.V. zijn kosten verbonden. Ook de notaris- en advieskosten voor het terugbetalen van het vermogen en toekomstige ontbindingskosten dienen te worden meegenomen bij de afweging of het in uw specifieke geval voordelig is om een spaar B.V. op te richten.

 

Heeft u vragen over onze fiscale eindejaarstips voor particulieren? Neem gerust contact met ons op.