• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Gepubliceerd op: 07-07-2020

Eind april jl. zijn er een aantal aanvullende fiscale tegemoetkomingen voor ondernemers aangekondigd waaronder de vorming van de fiscale coronareserve. Ondernemingen die voorheen floreerden maar vanwege de coronacrisis in 2020 verlies lijden kunnen veel baat hebben bij deze fiscale tegemoetkoming. Wij lichten de fiscale coronareserve nader toe.

'

Verliesverrekening

Belastingplichtigen voor de vennootschapsbelasting kunnen verliezen één jaar achterwaarts en zes jaar voorwaarts verrekenen. Lijdt een vennootschap in 2020 verlies dan kan dit verlies alsnog met de winst over 2019 of de zes opvolgende jaren worden verrekend. Dat kan echter pas op zijn vroegst na het indienen van de aangifte over het boekjaar 2020 in 2021. Nu bedrijven als gevolg van de coronacrisis verliezen lijden acht de regering het wenselijk dat deze verrekeningsmogelijkheid wordt vervroegd.

 

Fiscale coronareserve

Het verlies dat een vennootschap als gevolg van de coronacrisis verwacht te lijden in 2020 mag al in 2019 als coronareserve worden opgenomen. Dat bedrag wordt als gevolg daarvan niet meegenomen in de winstberekening over 2019. Deze verlaging van de winst leidt ertoe dat minder belasting verschuldigd is. Hierdoor behaalt u niet pas in 2021, maar al in 2020 een liquiditeitsvoordeel.

In 2020 valt de coronareserve verplicht vrij. Deze vrijvalwinst kan echter verrekend worden met de over 2020 vanwege de coronacrisis geleden verliezen.

 

Voorwaarden

In 2019 kan een fiscale coronareserve gevormd worden indien wordt voldaan aan de volgende 5 voorwaarden:

  1. In 2020 wordt een corona gerelateerd verlies verwacht.
  2. Dit verwachte verlies is niet groter dan het totaal verwachte verlies over 2020.
  3. De coronareserve wordt opgenomen onder ‘overige fiscale reserves’ in de aangifte vennootschapsbelasting 2019.
  4. De fiscale coronareserve bedraagt maximaal de winst over 2019 vóór vorming van deze coronareserve.
  5. De coronareserve valt in 2020 verplicht vrij.

 

Praktisch

Heeft u de aangifte vennootschapsbelasting 2019 reeds ingediend dan kan er alsnog een coronareserve worden gevormd in 2019 door een gecorrigeerde aangifte in te dienen.

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat er bij de vorming van een coronareserve in 2019 rekening mee moet worden gehouden dat dit mogelijk kan leiden tot verliesverdamping van oudere verliezen.

 

Indien u vragen heeft over de vorming van een fiscale coronareserve dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.