• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

eHerkenning: hoe werkt het?

Gepubliceerd op: 29-08-2019

Voor ondernemers verandert er vanaf 1 november 2019 het een en ander met betrekking tot de inlogmogelijkheden bij diverse instanties (o.a. de Belastingdienst en het UWV). Waar u nu nog inlogt met DigiD of een inlogcode zal dit op korte termijn gaan veranderen. Steeds meer instanties gaan namelijk over op digitaal inloggen/aanvragen door middel van eHerkenning.

 

eHerkenning

Vanaf 1 november 2019 hebben rechtspersonen bij veel organisaties eHerkenning nodig om in te loggen. eHerkenning is vergelijkbaar met DigiD waar u als particulier gebruik van maakt en vervangt de bestaande inlogcodes. Alle rechtspersonen die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen een eHerkenningsmiddel aanvragen. Onder andere de Belastingdienst, het omgevingsloket (vergunningen), gemeentelijke instanties, Mijn Overheid, het UWV, de Kamer van Koophandel en de RDW gaan gebruik maken van eHerkenning. Een volledig overzicht van de aangesloten instanties: https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/waar-kunt-u-inloggen

eHerkenning kunt u aanvragen via zes door de overheid aangewezen leveranciers. Voor een overzicht van deze leveranciers verwijzen wij u naar de volgende link: https://www.eherkenning.nl/leveranciersoverzicht

Afhankelijk van het veiligheidsniveau van de instantie waarbij u wenst in te loggen kiest u een betrouwbaarheidsniveau (EH1, EH2, EH2+, EH3, EH4). Om in te loggen bij het UWV en de Belastingdienst dient u bijvoorbeeld minimaal te beschikken over een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 3.

 

Gevolgen voor uw belastingzaken

Om in te loggen bij het ondernemersportaal van de Belastingdienst (dit wordt Mijn Belastingdienst Zakelijk) dient u vanaf 1 november 2019 te beschikken over eHerkenning. In dit portaal kunt u adres- en betaalgegevens voor de correspondentie en belastingteruggaaf wijzigen en heeft u inzicht in uw belastingaangiften. Hebt u een eenmanszaak of vennootschap onder firma dan vormt u een uitzondering op de regel en volstaat uw DigiD nog.

 

eHerkenningsmiddel aanvragen

U kunt ervoor kiezen om zelf op eigen naam eHerkenning aan te vragen zodat u alles in eigen hand houdt. Dit kost u circa € 40-45 per jaar (EH3), maar dan heeft u wel de mogelijkheid om zelf bij alle instanties in te loggen.

Het is echter ook mogelijk om uw adviseur door middel van een zogenoemde ‘ketenmachtiging’ als intermediair te machtigen zodat de intermediair voor u kan inloggen bij de door u gekozen instanties. In dat geval betaalt u circa € 20 per jaar (EH3) aan de leverancier voor een machtiging en hoeft u zelf geen eHerkenningsmiddel aan te vragen. Kiest u voor de ketenmachtiging dan kunt u zelf niet inloggen. Alleen uw intermediair kan met een eigen eHerkenningsmiddel namens u inloggen. Dit scheelt u echter wel 50% in de kosten op jaarbasis. De genoemde prijzen zijn gebaseerd op een eHerkenningsmiddel met een looptijd van 1 jaar. Sluit u een middel af voor drie of vijf jaar dan ontvangt u korting. 

Wij raden u aan om tijdig na te gaan of uw organisatie een (eigen) eHerkenningsmiddel nodig heeft. Mocht u via ons gebruik willen maken van de zogenoemde ketenmachtiging dan vernemen wij dat graag zodat wij dit tijdig met u kunnen regelen. De aanvraag en verwerking van een eHerkenningsmiddel duurt, afhankelijk van de leverancier en het betrouwbaarheidsniveau, ongeveer 3 tot 5 werkdagen.

 

Heeft u vragen met betrekking tot eHerkenning dan kunt u contact opnemen met Richard Sunnotel of Yoran Otten.