• darkblurbg
 • darkblurbg
 • darkblurbg

Deadline verplichte registratie UBO register

Gepubliceerd op: 02-03-2022

Organisaties dienen vóór 27 maart 2022 hun UBO's in te schrijven in het UBO-register. Het UBO-register moet inzichtelijk maken wie het bij een entiteit voor het zeggen heeft zodat de kans op oneigenlijk gebruik van het financiële stelsel verkleind wordt. Wanneer en op welke wijze de UBO moet worden ingeschreven verduidelijken wij voor u.

'

Wie kwalificeert als UBO?

Als UBO wordt degene aangemerkt die meer dan 25% van de aandelen van de onderneming bezit, begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van de onderneming of meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de ALV.

Indien er geen UBO kan worden aangewezen op grond van voornoemde bezits- of zeggenschapseis dan wordt degene die het feitelijk voor het zeggen heeft aangewezen als pseudo-UBO. Dit zal veelal de statutaire bestuurder of directie zijn.

Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om hun UBO’s in te schrijven in het UBO-register:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • Europese vennootschappen (SE, SCE en EESV)

Eenmanszaken, beursgenoteerde vennootschappen, dochters van beursgenoteerde vennootschappen, Verenigingen van Eigenaren en publiekrechtelijke organisaties zijn vrijgesteld van de registratieplicht.

 

Inzage UBO-register

Een ieder mag het UBO-register raadplegen. Om het UBO-register te kunnen raadplegen dient de raadpleger zich echter wel eerst digitaal te identificeren. Op die manier is steeds inzichtelijk wie uw gegevens heeft geraadpleegd. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de inzage van openbare gegevens en gegevens die uitsluitend door de overheid en door bij de overheid aangewezen autoriteiten.

Openbaar

 • Naam
 • Geboortemaand en geboortejaar
 • Omvang van het belang
 • Nationaliteit
 • Woonstaat

Niet openbaar

 • Burgerservicenummer
 • Woonadres
 • Geboortedag
 • Geboorteplaats
 • Verificatiedocumentatie

In bepaalde zeer specifieke gevallen (veiligheidsredenen, minderjarigheid en curatele) is het overigens mogelijk om de openbare gegevens van de UBO af te laten schermen.

 

Registratie

Organisaties die bestaan voor inwerkingtreding van het UBO-register hebben vanaf 27 september 2020 anderhalf jaar de tijd om te voldoen aan de registratieplicht. Uiterlijk 27 maart 2022 dienen deze organisaties een UBO te registreren via de Kamer van Koophandel. Registreert u geen UBO of onjuiste gegevens dan staan daar aanzienlijke strafrechtelijke en economische sancties op.

Hebt u vragen over de werking van het UBO-register of de mogelijke gevolgen? Neem gerust contact op met ons kantoor.