• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

De belangrijkste fiscale wijzigingen in 2020

Gepubliceerd op: 16-01-2020

Met ingang van 2020 worden er naar aanleiding van het belastingplan fiscale wijzigingen doorgevoerd. Wij zetten de belangrijkste fiscale wijzigingen voor u op een rij.

,

Inkomstenbelasting

Twee belastingschijven

In 2020 wordt in box 1 van de inkomstenbelasting teruggegaan van drie naar twee belastingschijven.

Belastingplichtigen met een inkomen tot en met € 68.507 betalen over hun inkomen 37,35% belasting. Het inkomen daarboven is belast tegen een tarief van 49,50%. Daarnaast worden de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra verhoogd.

 

Eigen woning

In 2020 wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verder afgebouwd als het inkomen meer is dan € 68.507. De aftrekbare kosten voor de eigen woning kunnen vanaf volgend jaar tegen maximaal 46% worden afgetrokken, dit is een verlaging van 3% ten opzichte van 2019. Deze verlaging geldt ook voor andere aftrekposten zoals diverse persoonsgebonden aftrekposten en ondernemersfaciliteiten als het inkomen meer is dan € 68.507.

Voor woningen met een waarde tussen de € 75.000 en € 1.090.000 daalt het eigenwoningforfaitpercentage naar 0,60%. Daarnaast wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld verder beperkt met 31/3%.

 

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt de komende jaren stapsgewijs teruggebracht tot € 5.000.

In 2020 wordt de zelfstandigenaftrek teruggebracht van € 7.280 tot € 7.030.

 

Verhoging box 2-tarief

Met ingang van 2020 wordt het box 2-tarief met 1,25% verhoogd naar 26,25%.

 

Verhoging bijtelling elektrische auto’s

Voor elektrische auto’s (geen CO2-uitstoot) van de zaak bedraagt de bijtelling in 2019 4% tot een cataloguswaarde van € 50.000. Daarboven geldt het normale percentage van 22%.

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de verlaagde bijtelling voor elektrische auto’s verhoogd naar 8% en geldt deze over een cataloguswaarde tot € 45.000. Ook in de komende jaren zal de korting voor elektrische auto’s verder worden afgebouwd en de bijtelling als gevolg daarvan verder stijgen. Om te bepalen welk bijtellingspercentage van toepassing is wordt de datum waarop de auto voor het eerst op kenteken is gezet als uitgangspunt genomen.

 

Ondernemers

Wijziging kleineondernemersregeling

In 2020 wordt de huidige kleineondernemersregeling (KOR) vervangen. In plaats van een korting op de te betalen btw kunt u aanspraak maken op een vrijstelling. Voor een nadere uitleg over de wijzigingen verwijzen wij u graag naar onze blog over de KOR.

 

Aanpassing werkkostenregeling

De werkgever mag onbelast zaken verstrekken of vergoedingen geven tot 1,2% van de loonsom, het loon van alle medewerkers samen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vergoedingen voor een fiets van de zaak, de sportschool of lunch op kantoor.

De vrije ruimte wordt per 2020 met 0,5% verhoogd tot 1,7%. Dat geldt voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het huidige percentage van 1,2% gelden.

Wanneer de door u verstrekte vergoedingen de vrije ruimte te boven gaan dan dient de werkgever hierover 80% belasting te betalen.

 

Btw-identificatienummer

Bent u een eenmanszaak? Dan heeft u een nieuw btw-identificatienummer ontvangen van de Belastingdienst. Hierin is uw burgerservicenummer niet meer verwerkt. Dit nieuwe btw-id dient gebruikt te worden naar buiten toe. Denk daarbij aan facturen, correspondentie en de eigen website. Voor de belastingaangifte blijft u gebruik maken van het oude btw-nummer.