• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Box 3 – Gevolgen uitspraak Hoge Raad voor de vermogensrendementsheffing

Gepubliceerd op: 14-03-2022

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat het sinds 2017 geldende stelsel van vermogensrendementsheffing (box 3) in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). De Belastingdienst heeft de gevolgen op korte termijn inmiddels nader toegelicht.

'

Aangifte inkomstenbelasting 2021

Sinds 1 maart kunnen belastingplichtigen weer op de gebruikelijke wijze aangifte inkomstenbelasting doen. Ook waar het gaat om het invullen en verdelen van sparen en beleggen in box 3. Hierbij hoeft nog geen rekening gehouden te worden met de uitspraak van de Hoge Raad inzake de vermogensrendementsheffing. Eventuele wijzigingen als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad worden door de Belastingdienst verwerkt bij het opleggen van de definitieve aanslag.

 

Heeft u geen bezwaar gemaakt?

Het is nog niet duidelijk of de uitspraak ook geldt voor mensen die géén bezwaar hebben gemaakt tegen de aanslagen inkomstenbelasting 2017-2018 en waarbij de bezwaartermijn is verstreken. Het kabinet besluit of en hoe dit hersteld wordt en wie daarvoor in aanmerking komt.

 

Definitieve aanslag 2020-2021

Op dit moment is de Belastingdienst gestopt met het opleggen van definitieve aanslagen indien uit de aangifte blijkt dat er sprake is van inkomen uit sparen en beleggen (box 3). Er zijn 2 uitzonderingssituaties waarin de definitieve aanslag wel opgelegd zal worden:

  1. De verjaringstermijn verloopt binnenkort.
    • Na het verlopen van de verjaringstermijn is het namelijk niet meer mogelijk om een (navorderings)aanslag op te leggen.
  2. De belastingplichtige heeft belang bij doorgang van het proces.
    • Dat is bijvoorbeeld het geval bij middelingsverzoeken, verliesverrekening en voorlopige aanslagen.

In voornoemde gevallen worden de aanslagen eventueel alsnog hersteld zodra er meer duidelijkheid is over de vermogensrendementsheffing.

 

Voorlopige aanslag 2022

In de voorlopige aanslag 2022 is nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad. De Belastingdienst blijft de voorlopige aanslagen wel versturen. Wat hen betreft is het belangrijk dat belastingplichtigen de voorlopige teruggaaf gewoon ontvangen en een te betalen aanslag verspreid over het jaar betaald kan worden.

Na het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2022 wordt de uitspraak van de Hoge Raad verwerkt in de definitieve aanslag.

Verder ontvangen belastingplichtigen met een te betalen aanslag een betaalpauze voor de 1e betaaltermijn. Dat betekent dat de Belastingdienst geen betalingsherinnering en aanmaningen zal sturen. Bij een voorlopige aanslag mét inkomen uit box 3, blijft de invorderingspauze gelden. Blijkt er geen sprake te zijn van box 3 inkomen dan wordt de invordering alsnog voortgezet.

 

Wij houden de ontwikkelingen rondom de vermogensrendementsheffing voor u in de gaten. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.