• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Belastingplan 2022

Gepubliceerd op: 23-09-2021

Het Belastingplan 2022 is afgelopen dinsdag gepubliceerd. Dit jaar zitten er geen ingrijpende fiscale wijzigingen in het Belastingplan. Wel zijn er een aantal kleinere wijzigingen die wij kort toelichten zodat u daar vanaf 2022 rekening mee kunt houden.

'

Onbelaste thuiswerkvergoeding

De thuiswerkvergoeding voor werknemers is zeer actueel. In het Belastingplan 2022 is hier dan ook aandacht aan besteed. Per 1 januari 2022 krijgen werkgevers de mogelijkheid om aan werknemers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding te geven van maximaal € 2 per dag. Deze vergoeding moet gezien worden als een vergoeding voor zaken die normaal op de werkvloer gefaciliteerd worden zoals koffie/thee en printen. Voor de inrichting van de werkplek thuis gelden aparte voorwaarden.

 

Aanpassing bijtelling emissievrije auto

De bijtellingscap (maximale catalogusprijs waarover de bijtellingskorting van toepassing is) voor emissievrije personenauto’s wordt vanaf 2022 in twee stappen verlaagd. Dit betekent dat de vanaf 1 januari 2022 geldende korting van 6% op de bijtelling wordt toegepast op een cap van € 35.000 en vanaf 2023 op een cap van € 30.000.

Als gevolg van voornoemde wijziging zal het vanaf 2022 (nog) minder voordelig zijn om een dure emissievrije auto te leasen omdat over de cataloguswaarde boven de cap niet 16% maar 22% bijtelling verschuldigd is.

 

Wijziging arbeidskorting, combinatiekorting en ouderschapsverlof

De afbouw van de arbeidskorting zal langzamer worden doorgevoerd. De arbeidskorting daalt als gevolg van deze vertraagde afbouw met slechts 0,14%. Welk effect dit heeft op belastingplichtigen is afhankelijk van het inkomen.

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) wordt eveneens afgebouwd. De maximale combinatiekorting wordt in 2022 verlaagd met € 318. De verlaging is nadelig voor ouders die recht hebben op IACK en meer dan € 27.350 verdienen. Hier staat tegenover dat ouders per 2 augustus 2022 9 weken ouderschapsverlof krijgen doorbetaald mits zij het ouderschapsverlof opnemen in het eerste levensjaar van het kind.

 

Verhoging subsidiepercentages milieu-investeringsaftrek (MIA)

Per 1 januari 2022 zullen de aftrekpercentages van de milieu-investeringsaftrek (MIA) verhoogd worden van 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. U kunt gebruik maken van de MIA voor investeringen (> € 2.500) in nieuwe bedrijfsmiddelen die op de milieulijst van de RVO staan. Welk aftrekpercentage van toepassing is dat is afhankelijk van het type milieu-investering.

 

Heeft u vragen over een van de wijzigingen of andere boekhoudkundige en/of fiscale zaken? Neem gerust contact met ons op.