• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Alternatief pensioen na afschaffing fiscale oudedagsreserve (FOR)

Gepubliceerd op: 26-10-2022

Het kabinet heeft besloten om de fiscale oudedagsreserve (FOR) per 1 januari 2023 af te schaffen. Voor de IB-ondernemer betekent dit dat het niet langer mogelijk is om binnen de onderneming gebruik te maken van de pensioenaftrekpost. Wij bespreken het alternatief met u.

'

Uitfasering FOR

In het Belastingplan 2023 wordt voorgesteld dat vanaf 2023 niet langer kan worden gedoteerd aan de fiscale oudedagsreserve, en dat in de toekomst dan ook niet langer fiscaal gefaciliteerd een oudedagsreserve kan worden gevormd. Voor reeds bestaande oudedagsreserves wordt overgangsrecht voorgesteld. De op 1-1-2023 bestaande FOR kan in stand blijven. 

 

Alternatief FOR, jaarruimte IB

Betekent dit dan dat er geen mogelijkheden meer zijn om fiscaal voordelig een pensioenpotje op te bouwen? Nee, het blijft mogelijk om pensioen op te bouwen en tegelijkertijd de fiscale aftrekpost te benutten. Weliswaar niet langer binnen de IB-onderneming, maar wel in de inkomstenbelasting. Dit kunt u realiseren door lijfrentekapitaal bij een bank of verzekeraar op te bouwen.

In een jaar waarin u een zogenaamd pensioentekort hebt, mag u uw uitgaven voor een lijfrenteverzekering, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht namelijk in aftrek brengen. Dat mag maximaal tot het bedrag van uw jaarruimte. De hoogte van de jaarruimte is afhankelijk van uw inkomen. Voor de IB-onderneming zal de jaarruimte dus veelal afhankelijk zijn van de winst uit onderneming.

Heeft u de jaarruimte uit voorgaande jaren niet of niet geheel gebruikt? Dan heeft u mogelijk reserveringsruimte waardoor u niet alleen de jaarruimte uit het betreffende boekjaar, maar tevens jaarruimte uit eerdere jaren kunt benutten.

 

Wet Toekomst Pensioenen

Bij invoering van het Wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen per 1 januari 2023 krijgen ondernemers meer ruimte om via een lijfrente pensioen te sparen. In 2022 is de maximum aan aftrekbare uitgaven voor inkomensvoorzieningen 13% van de grondslag, te weten de ondernemingswinst voor aftrekposten.

Wat maakt dit voorstel dan voordelig voor u als ondernemer? Bij inwerkingtreding van het voorstel wordt dit percentage verhoogd tot 30% van de grondslag. Voor de IB-ondernemer zal dit, indien de jaarruimte dit toelaat, derhalve leiden tot een ruimere aftrekpost dan voorheen bij de FOR het geval was.

 

Heeft u vragen over de afschaffing van de fiscale oudedagsreserve (FOR) of pensioenopbouw als IB-ondernemer? Neem gerust contact met ons op.