• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Aanvraag vaststelling TVL-startersregeling voor Q4 2021 en Q1 2022 verlengd naar 1 februari 2023

Gepubliceerd op: 22-10-2022

De mogelijkheid voor startende mkb-ondernemingen om de aanvraag tot vaststelling van de TVL-subsidie voor het vierde kwartaal van 2021 en voor het eerste kwartaal 2022 in te dienen, is verlengd.

'

Deze datum was oorspronkelijk 1 december 2022 en wordt gewijzigd in 1 februari 2023. De reden voor deze wijziging is dat veel subsidieontvangers niet voor 1 december 2022 het verzoek tot subsidievaststelling kunnen indienen.

Met het aanpassen van de datum waarop het verzoek tot vaststelling uiterlijk moet zijn ingediend, wordt voorkomen dat de subsidie ambtshalve moet worden vastgesteld en kan de subsidie op basis van de juiste gegevens worden vastgesteld.

 

Verzoek definitieve vaststelling

Na afloop van de subsidieperiode dient door middel van een definitief vaststellingsverzoek de werkelijke omzet van de onderneming doorgegeven te worden.

Is het omzetverlies gelijk aan de schatting in de aanvraag? Dan behoudt de onderneming het eerder ontvangen voorschot van 80%. Daarnaast ontvangt de onderneming de laatste 20%. Is het werkelijke omzetverlies hoger? Dan gaat de subsidie ook omhoog. Is het werkelijke omzetverlies lager dan vooraf opgegeven? Dan krijgt de onderneming minder dan 20% uitgekeerd of moet u (een deel van) het voorschot terugbetalen.

 

Heeft u vragen over de definitieve vaststelling TVL-startersregeling Q4 2021 of Q1 2022? Neem gerust contact met ons op.