• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Aanpassing leegwaarderatio

Gepubliceerd op: 20-03-2023

Bezit u een of meerdere woningen in box 3? In dat geval krijgt u waarschijnlijk te maken met de aanpassing van de leegwaarderatio vanaf belastingjaar 2023. Voorgenomen was om de leegwaarderatio in zijn geheel af te schaffen. Deze afschaffing is niet doorgevoerd, maar de leegwaarderatio is wel aanzienlijk versoberd. Wij lichten de wijzigingen voor u toe.

Box 3

Leegwaarderatio

De waarde van woningen in box 3 met huurbescherming wordt bepaald door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met de leegwaarderatio. Dit heeft tot gevolg dat woningen veelal tegen een lagere fiscale waarde in aanmerkingen kunnen worden genomen in box 3. Het percentage van de leegwaarderatio hangt af van de verhouding tussen de jaarlijkse huurprijs en de WOZ-waarde van de woning.

Ten opzichte van 2022 worden de percentages van de leegwaarderatio aanzienlijk versoberd. In onderstaande tabel worden de percentages zoals die van toepassing zullen zijn vanaf 2023 weergeven.

 

Verhouding jaarlijkse huurprijs
tot WOZ-waarde


Huidige leegwaarderatio


Nieuwe leegwaarderatio

Meer dan

Minder dan

0%

1%

45%

73%

1%

2%

51%

79%

2%

3%

56%

84%

3%

4%

62%

90%

4%

5%

67%

95%

5%

6%

73%

100%

6%

7%

78%

100%

7%

-

85%

100%

 

Beperking toepassing leegwaarderatio

Naast de versobering van de percentages wordt ook de toepassing van de leegwaarderatio verder beperkt. In de volgende gevallen kan de leegwaarderatio niet langer worden toegepast:

  1. Woningen die op basis van een tijdelijk huurcontract worden verhuurd zijn uitgesloten van de toepassing van de leegwaarderatio.
  2. Bij verhuur aan gelieerde partijen, zoals familie. In dat geval dient altijd van het hoogste percentage (100%) te worden uitgegaan.

 

Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat de leegwaarderatio überhaupt nimmer van toepassing in de volgende gevallen:

  • Woningen die op de peildatum niet verhuurd zijn.
  • Niet-woningen.
  • Vakantiewoningen en andere kortstondige verhuur.
  • Indien sprake is van een onzakelijke huur.

 

Heeft u vragen over de toepassing van de leegwaarderatio, vastgoed in box 3 of vastgoed in de aangifte inkomstenbelasting? Neem gerust contact met ons op.